Ny stasjon og døgnkasernering

HomeMateriell/Stasjoner

Ny stasjon og døgnkasernering

25. september ble Korsegården brannstasjon offisielt innviet. Det betydde slutten på en lang diskusjon om plassering om organisering og plassering av ny brannstasjon i Søndre Follo brann- og redningsvesen. Samlokaliseringen med ambulansetjenesten gir mange fordeler.

Søndre Follo brann og redning

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har siden 2003 leid lokaler på Haug Gård. Søndre Follo brann og redning hadde tidligere brannstasjon i Drøbak med to mann døgnkasernert og to mann på hjemmevakt. I tillegg var det brannstasjon i Ås med deltidsmannskaper. 
I 13 år ble ny struktur for brannvesenet diskutert uten at det kom til noen løsning. Underveis gikk Vestby kommune ut av samarbeidet og sluttet seg til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen.

Løsningen ble at ambulansestasjonen på Haug Gård på Korsegården ble utbygd og siden tidlig i år har Søndre Follo brann og redning hatt tilhold i de nye lokalene. Brannvesenet leier 2000 kvadratmeter mens ambulansetjenesten har ca halvparten. 
Søndre Follo brann og redning har to mannskapsbiler, tankbil og småbiler stasjonert på Korsegården. Utrykningsstyrken er fire mann døgnkasernert med 13 deltidsmannskaper. Deltidsmannskapene fungerer som vikarer når heltidspersonellet er borte i tillegg til å være en deltidsstyrke.
– Vi er veldig godt fornøyde med stasjonen. Tidligere var vi delt på flere arbeidssteder. Nå er forebyggende avdeling med feierne, administrasjonen og beredskapsstyrken samlet. Det gjør hverdagen enklere, sier brannsjef Ole Bjørn Kaasa. 
Den nye stasjonen ligger noen kilometer unna Drøbak. Betyr det en svekket beredskap for den gamle trehusbebyggelsen i Drøbak sentrum, spurte vi brannsjef Kaasa?

– På den gamle stasjonen i Drøbak hadde vi en 2 + 2 løsning. Det betydde at to mannskaper kunne være raskt på plass, men de kunne ikke gjøre en innvendig innsats før de siste to mannskapene ankom. Nå er vi ca fire minutter senere på plass, men nå kan vi iverksette innsats med en gang. Totalt sett betyr det at vi sparer inn noen minutter. Et annet aspekt ved den tidligere organiseringen var at den ikke var godkjent. I tillegg er det en fordel å ha heltidsmannskaper. Deltidsmannskaper viste seg å være stadig vanskeligere å rekruttere og dyre å lære opp. Kompetansemessig har vi fått et stort løft, sier brannsjefen.

Utvikles videre
Ambulansetjenesten har vært lokalisert på Haug Gård siden 2003. De siste årene har stasjonen også fungert som treningssenter for ambulansepersonell. Øvelses- og opplæringsdelen ønsker begge nødetater å utvikle videre.
– Samarbeidet fungerer godt for oss i dag ved at vi kan bruke ambulansetjenestens flotte opplæringslokaler, mens de bruker våre treningsrom. Men vi ønsker å få til noe langt mer på sikt. På baksiden av gården er det god plass hvor vi ønsker å bygge øvelsesanlegg hvor nødetatene enten kan drive øvelser hver for seg eller øve samtrening. Dette skal være et i utgangspunktet ganske rent anlegg hvor vi kan kjøre enkle brannøvelser og opplæring, men det skal være et anlegg med multifunksjoner. Får vi til det så vil gevinstene være store for alle nødetatene, avslutter brannsjef Kaasa.

Fra 1. januar i år gikk Nesodden kommune inn i Søndre Follo brann- og redning IKS. Ole Bjørn Kaasa ble fra samme tidspunkt ansatt som brannsjef etter å ha vært konstituert i flere år.


Fakta Søndre Follo brann- og redning IKS

16 heltid + 13 deltidsmannskaper uten vaktordning på Korsegården stasjon.
4 heltid + 16 deltidsmannskaper i vaktordning på Nesodden stasjon.
Forebyggende avdeling: 5 + 6 feiere
Administrasjon: Brannsjef, varabrannsjef, leder forebyggende og sekretær.   

Publisert: 09-09-2010

COMMENTS