NY HOVEDBRANNSTASJON TIL KVINNHERAD Den nye hovedbrannstasjonen på Husnes har et areal på 1.100 kvadratmeter (foto: Kvinnherad brann og redning). 

HomeKarusell

NY HOVEDBRANNSTASJON TIL KVINNHERAD 

Kvinnherad kommune har et stort areal som dekkes av åtte brannstasjoner med 75 deltidsansatte brannmannskaper. Behovet for en ny hovedbrannstasjon i kommunen var til stede og etter Arbeidstilsynet sin tilsynskampanje i 2016 ble det vedtatt å bygge. 

Atle Josdal, brannsjef 
Kvinnherad brann og redning

 Kvinnherad kommune ligger i Vestland fylke og har ca. 13.000 innbyggere. 

Ved hovedbrannstasjonen på Husnes er det 6 heltidsansatte– brannsjef, avdelingsleder forebyggende, avdelingsleder operativt, branninspektør og 2 feiere. 

Kvinnherad brann og redning er medlem av brannsamarbeidet Vest Brann og Redning som er at samarbeid mellom selvstendige brannvesen på Vestlandet 

 

UTARBEIDET SELV PLANLØSNINGEN 

Den nye hovedbrannstasjonen ble tatt i bruk i november 2021 etter nøyaktig 1 års byggetid, men offisiell åpning skjedde ikke før i februar i år på grunn av covid-19.  

Brannvesenet utarbeidet selv forslag til planløsning som ble kvalitetssikret av konsulentfirma. 

Planløsningen ble godkjent av Arbeidstilsynet og legger til rette for at vi kan ivareta helsa til brannmannskap og feiere på en tilfredsstillende måte.  

Stasjonen har felles tøylager, vaskerom og utstyrslager for å betjene de øvrige 7 brannstasjonene. 

På stasjonen er det undervisningslokaler som legger til rette for internopplæring og grunnkursutdanning for mannskap ved alle kommunens brannstasjoner. 

Areal på stasjonen er ca. 1.100 kvadratmeter og prosjektet ble gjennomført innenfor budsjettert kostnadsramme på 26 millioner kroner. Stasjonen ble bygd på eksisterende tomt, noe som nok var med på å holde nede kostnadene til grunnarbeid. Dette førte til noen utfordringer med å ha stasjonen operativ i byggefasen, men dette ble løst med brakkerigg til de ansatte og rubbhall til biler. 

Kvinnherad brann og redning har åtte brannstasjoner i kommunen. Brannstasjonen på Husnes dekker kommunesenteret Rosendal (foto: Kvinnherad brann og redning).

 
FLERE UTFORDRINGER  

Med sitt store areal i kommunen har vi endel utfordringer for brann og redning. Det er blant annet mye øyer med fastboende og fritidsboliger der det kan ta tid å få ut ressurser. 

I kommunen har vi batteriferger og større batterinstallasjoner på land for lading av ferger. Noe vi fikk erfare i 2019 med brannen om bord på M/F Ytterøyningen. 

Den undersjøiske tunnelen mellom Halsnøy i Kvinnherad og Husnes i Ullensvang kommune er på 11.150 meter og Norges fjerde lengte tunnel. 

 
 

 

Kvinnherad kontor: 

De seks heltidsansatte på hovedbrannstasjonen for Kvinnherad brann og redning har fått flotte lokaler (foto: Kvinnherad brann og redning). 

 

Kvinnherad utrykningsgarderobe: 

Stasjonen er tilrettelagt for at helsa til brannmannskap og feiere ivaretas på en tilfredsstillende måte (foto: Kvinnherad brann og redning). 

 

 

COMMENTS