Danmark: Etterforskingen avdekket store feil og mangler i byggetfoto: bt.dk

HomeKarusell

Danmark: Etterforskingen avdekket store feil og mangler i bygget

Etterforskningen av brannen i E/F Grøndalsbo kvartalet i København  25. mars 2022 viser at det trolig var utilstrekkelige brannskiller som var årsaken til brannens uvanlige og uventede utvikling. 

Jørgen Lie,
Brann og Redning

Det var trolig kombinasjonen av manglende brannskiller på loft, manglende tetting mellom leilighetsgrense og tekking, utsparinger (gjennomhull) i brannmur og undertak av materialer med stor brannbelastning, som var årsaken. for brannen i boligbebyggelsen E/F Grøndalsbo i Vanløse 25. mars 2022 spredte seg i den grad den gjorde det viser en nylig publisert undersøkelse utarbeidet av Dansk Brand- og Sikkerhedsteknisk Institut (DBI) på oppdrag fra Boligen. og Planetaten (BPST).

Det er DBIs vurdering at brannomfanget trolig kunne vært begrenset til noen få innganger rundt Grøndals Parkvej 6A, hvor brannen oppsto og spredte seg dersom bygningene var oppført i henhold til vilkårene i den opprinnelige byggetillatelsen, og dersom brann det var foretatt skiller i loft og over leilighetsgrense mot takbelegg.

Etatens vurdering er på bakgrunn av undersøkelsen at brannens voldsomme spredning skyldes konkrete mangler i forhold til byggets konstruksjon og senere renovering. Årsaken til brannforløpet gir derfor ikke anledning til endring av gjeldende brannsikkerhetsregler.

Det er imidlertid mange bygninger med lignende takkonstruksjoner, og mange av disse takene har blitt renovert de siste tiårene. Derfor setter BPST i gang en informasjonsinnsats, hvor byggeiere og andre relevante aktører oppmuntres og veiledes i hvordan deres takrom og takkonstruksjon kan gjennomgås for å sikre at takrommet har de brannsikre og riktig utførte skillene som kan hindre en tilsvarende større brann fra gjentakelse.

Link til hele rapporten

Fullstendig rapport

Spørsmål angående rapporten kan rettes til teknisk direktør ved Senter for Bygg, Charlotte Micheelsen på e-post: chm@bpst.dk. Byrået har utarbeidet en redegjørelse for resultatene av DBIs undersøkelse og Byråets vurdering av disse, samt foreløpig plan for oppfølgingsarbeidet.

Kilder: bpst.dk

Tidsskriftet kommer tilbake med egen artikkel for den operative innsatsen, når Hovedstadens beredskap har evaluert hendelsen ferdig. 

COMMENTS