Undervisningsfilmer

HomeDiverse

Undervisningsfilmer

I sammenheng med deltidsreformen er det nå laget ni undervisningsfilmer.

Torsdag 29. mars var det samling på Norges Brannskole til før premiere.
Tilstede var de ansvarlige for produksjonen, hjelpemannskaper, «skuespillere» og prosjektgruppen.

Arbeidet med disse filmene startet i desember 2000, og avsluttes 27. april i år. Prosjektleder Geir Thorsen, Norges brannskole, regissør Ole Geir Herland , kameramennene Tommy Øvretveit og Jarl Odin Herland fra Bergen har jobbet med å ferdigstille denne produksjonen. Nå er filmene klare til pilotprosjektet som starter i høst.

Prosjektleder Geir Thorsen har fått et godt innblikk i et ukjent fagfelt. Vi ønsket og høre litt om hvordan Geir har opplevd arbeidet med å lage disse undervisningsfilmene:

– Hva var utgangspunktet ditt med tanke på valg av emner for disse ni filmene?
-Utgangspunktet for filmene er læreplan for grunnkurset til heltidsmannskaper som også vil gjelde for deltidsmannskapene. Tanken er at filmene skal dekke de viktigste emnene i grunnkurset. Samtidig håper vi at filmene vil skape holdninger, motivere og anskueliggjøre deler av pensumet.

– Oppgaven med å lage disse filmene gikk til produksjonsselskapet Norsk Mediaservice A/S som holder til i Bergen. Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde å samarbeide med profesjonelle filmfolk.
– Meget interessant og lærerikt, men tidvis veldig krevende. I perioder så har kvelder, netter og helger blitt brukt p.g.a. tidsaspektet. Samarbeidet har fungert meget bra hele veien, jeg har stått for den faglige biten mens regissør har stått for selve produksjonen. Det har vært en nyttig erfaring å ta med seg.

– Budsjettmessig var det ikke rom for å hyre inn profesjonelle skuespillere, du måtte gjøre bruk av «lokale filmstjerner». Synes du amatørskuespillerne har fylt sine roller bra?
– Veldig bra, det har ikke vært mulig å få gjennomført prosjektet uten hjelp fra disse. Det har i hovedsak vært ansatte fra Norges brannskole, deltidsmannskaper fra Sortland og representanter fra andre brannvesen rundt om i landet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har deltatt for innsatsen.

– A lage film er kostbart, hva var budsjettet for disse 9 filmene?
– Hele prosjektet hadde en kostnadsramme på 1.4 mill. Det er mye penger å bruke på film, men ved å bruke profesjonelle fagfolk var vi sikker på å komme i mål og med et godt resultat.

– Prosjektet du har ledet kan vi vel kalle unikt. Det har aldri tidligere har vært produsert så mange undervisningsfilmer som er rettet mot deltidsutdanningen for brannkonstabel, hvordan er magefølelsen for filmene slippes ut i brann- Norge?
– Magefølelsen er god, jeg tror disse filmene kan gi opplæringspakken et løft. Med disse filmene og det andre undervisningsmateriell som blir sendt ut vil vi sikre en lik standard på undervisningen som vil foregå rundt om i landet.
Jeg er selvfølgelig spent på tilbakemeldingene fra miljøet.

– «Brannmannen» takker for intervjuet og ønsker Geir lykke til videre med deltidsprosjektet.
Her følger en oversikt over filmene som er laget:
Trygghet, trivsel og samarbeid Stressreaksjoner og debriefing Trafikkulykke med personskade Tankbilvelt – farlig gods Brannfysikk på roterommet Brannutvikling
Røykdykking Forebyggende brannvern Stoffets reaksjon og faregrad

 

Publisert: 05-03-2001

COMMENTS