Omkom – feil bruk av mikrobølgeovn

HomeBrann

Omkom – feil bruk av mikrobølgeovn

Like før midnatt 18. desember omkom en 30 år gammal mann av kullosforgiftning i en brann i Eid kommune i Nordfjord.

Mannen bodde i et kommunalt rekkehus med fem boliger. En person som bodde i en endeseksjon berga seg ut. Rekkehuset var opprinnelig sammensatt av Moelven-elementer. Brannen spredte seg raskt og boligen var overtent når brannmannskapene kom frem.

Da røykdykkerne fant mannen, sto livet ikke til å berge. Rekkehuset som inneholdt fem boliger ble totalskadd i brannen.
Lensmann Vebjørn Moa sier til «Brannmannen» at det tidlig tydet på at brannen startet på kjøkkenet. I en mikrobølgeovn sto ei stålpanne og et ubrukt pulverapparat lå på gulvet foran ovnen. Åstedsgranskinga og vitneutsagn sammen med den omkomnes skadeforfatning, tydet på en mulig årsakssammenheng med ovnen.

For nærmere avklaring foretok Ytre Fjordane Kraftlag i Florø et forsøk med en mikrobølgeovn på tilnærmet lik styrke, mellom 700-800W og stålpanne med lik størrelse, volum og bakkelitthandtak.

Forsøket viste:

– Strålene reflekteres av metallet.
– Etter 20 sekunder antente et bakkelitthandtak.
– Ingen sikkerhetsanordninger løser ut ovnen. Termostaten som sitter på mikrobølgehodet løser ikke ut.
– Det dannet seg en kraftig gass- og røykutvikling som lekket ut av luftespaltene bak ovnen.
– Like etter antente også det andre handtaket. I ovnen var det åpne flammer.
– Temperaturmalinger bak mikrobølgeovnen viste190° C i gassene.
– Fortsatt var det ikke sikkerhetsanordninger i ovnen som ble utløst.
– Lagerrommet hvor forsøket foretas, fylles med røyk og gasser.
– Mikrobølgeovnen stopper med et pling etter ca. 30 minutter.

Kort fortalt rekonstruerer lensmann Vebjørn Moa hendelsesforløp som sannsynlig slik:
Mannen oppdaget brannen/røykutviklingen, hentet et pulverapparat og åpnet døra til ovnen. Stikkflammer traff hendene og ansiktet og mannen ble blindet, mistet pulverapparatet og finner ikke veien ut tidsnok. Stikkflammer antenner røykgassene i rommet. Ovnen sto inntil veggen bak og et kjøleskap på den ene siden. Her ble det varmeopphopning. Både taket (som hadde strekt plast) og veggene, var uten cellebegrensinger i brannskille. Det oppsto brannsmitte til hulromsvegg som gikk til kjeller og man fikk en skorsteinseffekt. Brannen hadde nå fritt spillerom via tak og vegger.
Ingeniør Svein O. Solberg i Ytre Fjordane Kraftlag i Florø, sier til «Brannmannen» at kokekar av metall, ikke skal brukes i mikrobølgeovn.

For de som er interessert i rapporten om forsøket, kontakt lensmann Vebjørn Moa, Nordfjordeid Tlf. 57 86 34 88.
For kopi av videoopptak av forsøket kontakt overbrannmester
Børre Thorsen, Ålesund brannvesen. Tlf. 70 11 62 11.

 

Publisert: 05-01-2001

Newer Post
Older Post

COMMENTS