Norwegian Sky

HomeDiverse

Norwegian Sky

Den 9. August seilte Norwegian Cruise Line’s siste tilvekst ut på jomfrutur fra Dover i England. Nærmere to års byggetid var over og regningen lød på ca. 330 millioner US Dollar. Norwegian Sky er på ca. 80.000 tonn, 260 meter lang, 32 meter bred og har en kapasitet pa 2000 passasjerer. Mannskapet er på ca. 750, hvorav ca. 30 er nordmenn. En av disse innehar stillingen som firefighter, en stilling rederiet akter å ha ombord på Norwegian Sky for fremtiden.

Før skipet la ut på sin jomfrutur, var det et omfattende arbeid som var lagt ned av de ansatte de siste månedene på verftet i Bremerhaven. Det var tusenvis av brikker som skulle falle på plass før skipet var klart for seiling.
En del av disse bitene inkluderer brannberedskap. Helge Jensen, mangeårig brannsjef i NCL kom ombord i begynnelsen av juni for å lede dette arbeidet.

Som en følge av en rekke ulykker til sjøs de siste årene, har IMO (International Maritime Organisation) skjerpet kravene når det gjelder kompetanse og opplæring av skipsmannskaper. For å tilfredstille de gjeldende kravene i STCW REG  A-VI/1-2 (firefighting), måtte store deler av mannskapet  gjennom  trening i Tyskland. I leide lokaler hos brannvesenet i Bremerhaven, kunne Jensen og hans kolleger legge opp til realistiske øvelser.

Det  vanlige mannskapet fikk både teoretisk  opplæring samt varm øvelse. Videre ble det  drevet intens trening med mannskapene som besetter brannlagene.
De hadde foruten en utvidet teoretisk undervisning, øvelse i krypekanal samt en rekke varme røykdykkerøvelser. Skipet er inndelt i seks vertikale brannsoner, med et brannlag tilhørende hver sone. Brannlagene består av fem mann, hvor lederen er offiser.  I innsats blir to av mannskapene pluss lederen kledd som røykdykker, og de jobber tett sammen . Utstyret som brannlagene bruker er av topp kvalitet, og noe av det beste som finnes til sjøs. Jakker, bukser og hansker er levert av Viking, Danmark  Røykdykkerutstyret er Draeger PA 94 med Gallet hjelmer. Kommunikasjon foregår med Motorola radioer, hvor brannlederne har innebygget kommunikasjon i hjelmene. Under hele byggeperioden var Bureau Veritas tilstede for å sjekke at alle forskrifter ble fulgt.

Stor vekt på sikkerhet

I tillegg til opplæringen av mannskapet, jobbet Helge Jensen hele tiden tett sammen med Bureau Veritas  for a få godkjent brannalarmanlegg, brannteknisk oppbygging av båten, skilting av rømningsveier og øvrig brannutstyr. Det kan nevnes at Norwegian Sky selvfølgelig har et topp moderne varslingsutstyr med røyk- og varmedetektorer. Hele skipet er forøvrig sprinklet, det er over 6800 sprinklerhoder ombord.

Videre er det 380 hydranter, hver med 20 meter slange og strålerør, samt mer enn 500
pulver- og CO2 apparater. Før skipet forlot verftet i Bremerhaven, var  både US Coast Guard og  engelsk Coast Guard ombord  for å foreta inspeksjoner
Før Norwegian Sky fikk forlate Bremerhaven måtte det  gjennomføres simulert brannøvelse ombord. Øvelsen gikk ut på at det hadde vært en eksplosjon i atriumet med tilhørende brann. ( Atriumet er en åpen løsning midt i skipet, som strekker seg over seks dekk)  Denne øvelsen ble utført  meget tilfredstillende, kunne  den engelske Coastguarden konstantere.
Dette er meget viktig, da både den engelske og amerikanske Coast Guard har myndighet til å nekte skipet å seile hvis ikke øvelsene blir gjennomført tilfredstillende.

Øvelse med US Coast Guard

Etter at Norwegian Sky hadde cruiset 3-4 uker i nord- Europa, med blant annet besøk i Bergen, Ulvik, Kristiansand  og Oslo, ble kursen satt over Atlanteren,  med New York som mål.
Helt fra Norwegian Sky startet seilingen, ble det drevet daglige øvelser med mannskapene ombord. Brannlagene var inne til trening  to ganger i uka. Dette ble gjort for først og fremst å få  kvaliteten høyest mulig, samtidig som vi visste at ved ankomst i New York, ville US Coast Guard komme ombord for ny inspeksjon av utstyr, samt å gjennomføre en brann- og livbåtøvelse der hele mannskapet var i aksjon. Den 13. september ankom vi New York i strålende vær. Så fort gangveien var satt, kom seks inspektører fra USCG ombord. Etter et innledende møte med skipets ledelse, var de klare for inspeksjon.  En rekke ting ble sjekket, uten at Coast Guarden hadde noen anmerkninger.

Under inspeksjonen kom det frem at Coast Guarden ønsket å avholde brannøvelse bak scenen i teateret, et område som både kan være kronglete og full av brannfarlige kostymer og kulisser.
Under øvelsen gikk Helge Jensen sammen med Coast Guarden for å inspisere. Teateret ble fylt  opp med røyk for å gjøre øvelsen mer realistisk, mens undertegnede i  samarbeid med staff- captain var satt til å lede øvelsen. Brannlagene gikk til verks med stor innsats og øvelsene forløp uten problemer, noe også USCG  sa seg godt fornøyd med. De ga oss en score på 100 poeng, max. av hva som er oppnåelig.

Spennende utfordringer

Jobben som brannmann på cruisebåter har de siste årene  blitt mer faglig interessant, som en følge av de stadig skjerpede kravene som IMO (International Maritime Organisation.) setter.
Som nevnt, skal alle mannskaper  gjennomgå  både teoretisk og praktisk  opplæring.  For brannmannen betyr det mye undervisning, hvor basic brannteori (branntrekanten, bruk av slukkeapparater, osv.) er viktige elementer. En annen viktig ting er hele tiden å ligge i forkant med opplæring av de mannskaper som skal inn på et brannlag. Disse må gjennom  utvidet kurs før de kommer på et brannlag. For enkelte kan dette dreie seg om 20-24 timers opplæring.
Dette er noe de må gjennom selv om de har kurs fra tidligere, da opplæringen er basert på de forhold som er ombord på skipet og  de taktiske disponeringer som brukes der.

At undervisningen hele tiden foregår på engelsk er bare en ekstra utfordring, noe som sikkert alle de som har seilt på SS Norway eller de andre båtene kan skrive under på.
I tillegg til all undervisningen, må selvfølgelig utstyret vedlikeholdes, månedlig sjekk av alt utstyr hører med. Videre skal brannøvelser planlegges og evalueres i samarbeid med  staff-captain eller chief-engineer jr. Hvis det er noen som er interessert i å mønstre på som brannmann, er det bare å kontakte Oslo-kontoret til Norwegian Cruise Line i Haakon VII’s gt. 1, 0124 Oslo  
Helge Jensen kan nåes via E-mail: Helge@gulfcoast.net.

 

Publisert: 07-12-1999

COMMENTS