NBS-99 Göteborg

HomeDiverse

NBS-99 Göteborg

Arrangementet ble gjennomført i perioden 31. mai – 3. juni. Som naturlig er dreide mye av arrangementet seg om katastrofebrannen i Göteborg 29. oktober i fjor, men det var også en del andre temaer på dagsorden.
Redningstjenesten Stor- Göteborg har de siste årene vokst kraftig, etter som flere kommuner slutter seg til. Per i dag innbefatter redningstjenesten Stor- Göteborg ni kommuner med ca. 740.000 innbyggere fordelt på 18 stasjoner.

Første dagen var i all hovedsak satt av til de faste postene velkomsthilsener, lykkeønskninger og presentasjon av hedersmedlemmer. Overbrannmester Finn Olsen fra København hadde ett innlegg om EU-standardisering av vernetøy, og problematikken vinklet mot vår arbeidsgruppe og våre ønsker. Vi, som gruppe, blir små i denne sammenhengen og Olsen er eneste brannmann representert i dette fora. Olsen går av med pensjon nå, men det står ingen nye brannmenn på trappene til å overta denne oppgaven. Det er synd at det ikke er mer interesse rundt dette temaet.

Under sammenligningen av lønns- og arbeidsforhold har det ikke skjedd noen store endringer bortsett fra at våre venner på Island har gjennomført et bra oppgjør, og de vil stige ytterligere ca. 30 prosent i lønn i løpet av året.
HAFA-hendelsesebasert forebyggende arbeid, er et prosjekt som startet opp i Göteborg februar 1998. Ni brannmenn fra vaktstyrken, jobber ni måneder i året på forebyggende avdeling. De reiser ut og prater med folk/grupper, det være seg barnehager, skoler, ungdomsklubber, borettslag osv. etter ulike hendelser. Meningen er da at de kommer med fakta, roer ned eventuelt engstelige folk og prioritere de skolene/ungdomsklubbene som var hardest rammet. I denne perioden hadde de 160 treff hvor de møtte 7- 8000 ungdommer.

En stor del av jobben i dette tilfellet gikk ut på å dementere rykter som oppstod, og heller komme med fakta om hendelsen. Det var også viktig å gjenopprette tilliten som redningstjenesten hadde mistet ute blant folk, særlig blant innvandrerungdom. Det var en periode så anstrengt og ampert at det var nødvendig med vakt- hold rundt brannstasjonene på grunn av frykt for opprør.

I Göteborg tar brannmennene seg også av ambulansetjenesten ved at redningstjenesten disponerer 250 ambulansepersonell og 30 personer til OLA (olycksfall) -bilene. I tillegg til de ordinære ambulansene har alle mannskaps- biler ett avlåst rom på bilen som inne holder nøyaktig det samme utstyr som en ambulanse. Dette hadde de svært god nytte av under katastrofebrannen. Som en forsøkordning hadde de nå også leid inn en motorsykkel for å lette fremkommeligheten i trafikken.

Når det gjelder detaljer rundt katastrofebrannen viser vi til tidligere nummer av Brannmannen hvor dette er omtalt.

 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS