Nasjonalt beredskapskart

HomeDiverse

Nasjonalt beredskapskart

Norge får nå ett nasjonalt beredskapskart som både politiet og Forsvaret skal bruke på øvelser og i krisesituasjoner. Avtalen sier også at kartene kan formidles til organisasjoner og etater som er underlagt politiet i en innsats, som frivillige organisasjoner ved søk. Det vil også brannvesen få.

– Gode og riktige kart er en sentral del av beredskapen vår. Kart er viktig både ved terrorhendelser, brann, leteaksjoner og mange andre alvorlige hendelser. I dag bruker mange av etatene og organisasjonene forskjellige kart, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen da avtalen kom i stand.

Avtalen mellom Forsvaret, politiet og Kartverket sikrer at alle som bidrar i kriser vil få full tilgang til det samme kartet. Med samme målestokk og samme informasjon i kartet vil det bli lettere å samarbeide, unngå misforståelser og koordinere innsatsen. Problemet ble aktualisert for 2 år siden da det brant i Flatanger. Politiet i Flatanger måtte da ta kontakt med fylkeskartkontoret for å få hjelp, ifølge Statens kartverk.

Er det riktig at DSB fikk tilbud om å bli med på avtalen, men at de takket nei? Og hva vil DSB gjøre nå?
Brannmannen rettet spørsmålet til avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i avdeling for brann og redning i DSB som svarer:
    –    DSB fikk en henvendelse som gjaldt om Sivilforsvaret skulle være med på kartavtalen. DSB vurderte det til at det ville koste mer enn hva nytteverdien ville tilsi å være direkte part i avtalen. Sivilforsvaret vil få kart fra politiet ved hendelser og øvelser, som andre organisasjoner.
    –    Når det gjelder brannvesenet så har vi tatt opp saken med Kartverket. Det er usikkerhet om kommunene kan inngå i avtalen, eller om den bare kan gjelde statlige etater, blant annet av kommersielle hensyn. Fra vår side så skal vi diskutere brannvesenets behov for papirkart med lederstøttegruppa for skogbrann før vi gjør noe mer med saken, sier Rygh Pedersen.
 

Publisert: 01-03-2016

COMMENTS