Alle får det samme kartet (unntatt brann)

HomeDiverse

Alle får det samme kartet (unntatt brann)

Norge får nå ett nasjonalt beredskapskart som både politiet og Forsvaret skal bruke på øvelser og i krisesituasjoner. Avtalen sier også at kartene kan formidles til organisasjoner og etater som er underlagt politiet i en innsats, som frivillige organisasjoner ved søk. Men brann inngår ikke i avtalen.

– Gode og riktige kart er en sentral del av beredskapen vår. Kart er viktig både ved terrorhendelser, brann, leteaksjoner og mange andre alvorlige hendelser. I dag bruker mange av etatene og organisasjonene forskjellige kart, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen da avtalen kom i stand.

Avtalen mellom Forsvaret, politiet og Kartverket sikrer at alle som bidrar i kriser vil få full tilgang til det samme kartet.
Med samme målestokk og samme informasjon i kartet vil det bli lettere å samarbeide, unngå misforståelser og koordinere innsatsen. Problemet ble aktualisert for 2 år siden da det brant i Flatanger.
Politiet i Flatanger måtte da ta kontakt med fylkeskartkontoret for å få hjelp, ifølge Statens kartverk.

Er det riktig at DSB fikk tilbud om å bli med på avtalen, men at de takket nei? Og hva vil DSB gjøre nå?
Brannmannen rettet spørsmålet til seniorrådgiver Karen Lie i avdeling for brann og redning i DSB som svarer:
    –    DSB fikk en henvendelse som gjaldt om Sivilforsvaret skulle være med på kartavtalen. Her var det en del misforståelser og usikkerhet blant annet om det ville koste mer enn hva nytteverdien ville være. Vi vet også at lokalt så har enkelte politidistrikt gitt Sivilforsvaret tilgang til disse kartene.
    –    Når det gjelder brannvesenet så har vi tatt opp saken med Kartverket. De er skeptiske til at kommunene skal inngå i avtalen, blant annet av kommersielle hensyn. Fra vår side så skal vi diskutere brannvesenets behov for papirkart med lederstøttegruppa for skogbrann før vi gjør noe mer med saken, sier Lie.
 

Publisert: 29-02-2016

COMMENTS