NÅR SEKUNDENE TELLER, ER DET AVGJØRENDE Å VÆRE KLAR.  Det ble iverksatt røykdykkerinnsats umiddelbart med svartslange og allerede 14 minutter etter utvarsling var en person funnet og HLR påbegynt (foto: Nordstrand Blad). 

HomeKarusell

NÅR SEKUNDENE TELLER, ER DET AVGJØRENDE Å VÆRE KLAR.  

«At hvert sekund teller» i kampen mot klokka når det står mellom liv og død er en godt brukt beskrivelse av hvor små marginene vi jobber mot.  For å spare tid i faget vårt er det tre ting som gjelder: trening, drill og øving.  

Jørgen Lie, 
Brann & Redning 

Vi trener på å kle oss raskest mulig, driller på slangeutlegg, lærer teknikken på hvor vi kan spare inn tid når vi setter opp skyvestigen og gjør det beste vi kan for å kjøre trygt, men effektivt frem til skadestedet.  

I fjor høst opplevde jeg som innsatsleder å være vitne til en brann som jeg mener er et godt eksempel på hvordan en rask og effektiv røykdykkerinnsats reddet liv.   

En september kveld kommer det inn melding om brann i en leilighet øst i Oslo. Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) rykker ut med mannskapsbil O-81 fra Kastellet brannstasjon, som også får med seg stigebil, dykkerbil og innsatsleder.  

Det er meldt om røykutvikling fra en leilighet i første etasje, i en blokk på fire etasjer. Det skal også være en person savnet i leiligheten, opplyser 110-sentralen.  

Etter drøyt noen minutter er O-81 fremme og lokaliserer raskt røyk og bekrefter brann i leiligheten. Det iverksettes umiddelbart livreddende innsats med et røykdykkerpar og svartslange, samtidig som trappeløpet sikres med vifte. Røykdykkerne melder om dårlig sikt, men gjør etter hvert funn av en person. Når personen er tatt ut ved basepunkt er det ingen tegn til liv, ambulansen er ikke fremme enda så mannskapene starter med HLR. Ambulanse og lege ankommer etter hvert og overtar gradvis HLR og pasienten.  

Mens fin søk og utlufting pågår, får jeg beskjed at det er kritisk og uavklart for vedkommende. Basert på det jeg har sett av den skadde, kombinert med tilbakemeldingen fra IL-Helse er jeg overbevist om at jeg akkurat har vært vitne til nok en dødsbrann i Oslo. Heldigvis tok jeg feil. Legen kontaktet oss senere på kvelden og kunne meddele at pasienten var kjørt i trykktank, hadde pust og puls og så ut til å overleve. Han kunne ikke rose brannmaskapene nok, både med tanke på at man fikk vedkommende raskt ut, men også at det ble gitt HLR umiddelbart i påvente av ambulanse.  

MENTALT FORBEREDT 

Brannmester Paul Smith var utrykningsleder på hendelsen og kan fortelle om hvordan de forberedte seg på vei ut og hvilke taktiske valg han gjorde:  

  • Denne aktuelle kvelden var bemanningen på vaktlaget i henhold til OBRE sitt minimumsoppsett som vil si at bilen var bemannet med fem personer. En utrykningsleder, en røykdykkerleder, en sjåfør og to røykdykkere. Alt mannskap har flere års erfaring i rollene. 

Melding om bygningsbrann kom midt i innebandytreninga og de var raskt påkledd og på vei mot objektet. Informasjonen innledningsvis var noe uklar, innringer sa at det var observert lys grå røyk ved dørsprekk og vindu i første etasje og at det luktet brent.  
 

  • Dette kan ofte være beskrivelser vi får på utrykning til typiske tørrkok, røyknedslag etc. så jeg er i oppstarten forberedt på at dette kan være alt fra en enkel kontroll av hendelse til en positiv brannmelding. Underveis til objektet så oppdateres det med at 110-sentralen har fått flere telefoner på hendelsen og at det skal bo en voksen mann med dårlig helse i leiligheten, uvisst om han er hjemme eller ikke. Vi er på dette tidspunktet mentalt forberedt på at dette trolig er en positiv brann. Vi går gjennom sannsynlige utfordringer og løsninger slik at alle har en forståelse for hva som kan møte oss og hvilke tiltak vi bør velge.  

Tiltakene kan være å sikre trappeløp først dersom det er mye røyk i det, avvente entring dersom naboer driver selv evakuering, vurdere risikoreduserende tiltak før entring og umiddelbart få slokkemiddel mot brannen dersom det er åpne vinduer.  

  • Vi er ikke lokalkjent på denne adressen, men kartposisjonen tilsier at vi trolig kan parkere ganske nærme inngangsdøra til oppgangen. Med det utgangspunktet og en økende mistanke om at det fortsatt kan være minst en beboer inne i leiligheten så planlegger vi å bruke slangetrommel da den er raskest samt at røykdykker gjør seg helt klar i bilen med trykksatt maske på før vi ankommer.  

MARGINENE PÅ VÅR SIDE 

Brannmester Smith sier at i det han går ut av bilen lukter han at dette ikke er tørrkok, men brann.  

  • Naboer møter oss på utsiden, og vi kan se et tynt lag med lys røyk i korridor. Jeg melder i BAPS at dette er en bekreftet brann, mulig fare for røykspredning til korridor og at røykdykkere går rett i innsats.  

Røykdykkerinnsatsen starter allerede et halvt minutt etter at bilen har parkert. Røykdykkerne møter veldig tett røyk med totalt null sikt, men de lokaliserer brannen som er i en sofa etter cirka to minutter. Brannen blir kjapt slått ned og de søker videre etter vinduer for å få ventilert ut røyk samt for å få bedre oversikt over objektet. Ett minutt etter at brannen ble slått ned blir det gjort funn av en livløs person liggende på gulvet rett ved sofaen og vedkommende ble raskt dratt ut. Sjåfør på bil O-81 overtar forulykkede og iverksetter HLR umiddelbart inntil ambulansepersonell ankommer og overtar.  

  • Denne gangen var marginene på både vår og den forulykkedes side. Fornuftig prat og felles forståelse for hvordan vi så for oss å løse oppdraget mens vi var på vei ga et veldig godt utbytte. Det var ingen behov for ytterlige ordre eller ny taktikk etter at vi hadde stoppet. Alle mannskaper var innforstått med hva som skulle gjøres basert på god grunnleggende trening og det er trygt å si at det var en tilfredsstillende følelse når alt gikk så fort og med et så bra endelig resultat. 
  • Vi var ganske sikre på at dette trolig ville ha et tragisk utfall, men gleden var stor da vi etter noen dager fikk beskjed om at forulykkede snart ville bli utskrevet fra sykehuset, avslutter Smith. 

Fornuftig prat og felles forståelse for hvordan vi så for oss å løse oppdraget mens vi var på vei ga et veldig godt utbytte. Det var ingen behov for ytterlige ordre eller ny taktikk etter at vi hadde stoppet, sier brannmester Paul Smith som var utrykningsleder på brannen (foto: OBRE).  

 

Tidslinje fra logg inn til 110- sentralen:

 

20.05 Utvarsling 

20.14 Ankomst 

20.15 Røykdykkere inn i leilighet. 

20.16 Røykspredning til trappeløp 

20.17 Brann lokalisert 

20.18 Funn 

20.19 HLR påbegynt 

20.20 Brann slukket og kontroll på trappeløp