Millionbrann i Ullensaker

HomeBrann

Millionbrann i Ullensaker

Da det begynte å brenne i engroslageret til Solar Elektroengros på formiddagen søndag 4. februar, var det underdimensjonerte sprinkleranlegget og UIlensaker brannvesen sjanseløse fra å redde bygningen.

Solar Elektroengros lager var i et 6500 m2 stort bygg som var bygget i stål med enkelt isolert tak. Bygget hadde 20 røykventilasjonsluker og var sprinklet i taket og røykdetektert. Lageret besto i hovedsak av syv til åtte meter høye reoler med blant annet pappesker med el-installasjonsmateriell pakket i isoporkuler, kabelruller med plastisolasjon og diverse elektriske artikler lagret på trepaller. Det var med andre ord en meget høy brannbelastning i bygget.
I nordvestre hjørne av bygningen var en administrasjonsdel og forretning som var skilt fra lageret med brannvegg isatt B-30 dører.

 

Brannveggen var ikke ført over tak.

KI. 10.17 på søndagen 4. februar innkom det automatisk brannalarm fra Solar Elektroengros. To minutter senere ringte en ansatt i bedriften og meldte om brann innvendig i taket. En firemanns styrke fra Ullensaker brannvesen rykket ut og litt senere ble det slått totallalarm.
Ved fremkomst var det full brann i søndre halvdel av lageret og vinduene på langveggen i vest var varme i skulderhøyde og hadde begynt a briste i toppen. Samtidig hørtes kraftige eksplosjoner som beveget veggkonstruksjonene. Eksplosjonene skyldtes antagelig oljefylte varmluftsradiatorer som var lagret i reolene.

Røyken var synlig på flere kilometers avstand og det ble registrert at den var lys av farge, noe som av mannskapene ble tolket som at røyken inneholdt mye vanndamp.
Etter at brannalarmsentralen og oversiktstablået var sjekket, ble førsteinnsatsen satt inn via vindu i lasterampe i sørøst. Røykskiktet her lå på gulvnivå og det var en voldsom luftstrøm inn gjennom vinduet. Dette indikerte at mange røykluker hadde åpnet eller smeltet, vinduer hadde sprukket, eller at deler av taket allerede hadde falt ned. Det ble ikke overtenning i lageret. Det ble registrert at vann rant ut av port i sørøst, noe som ble sett på som en sikker indikasjon på at sprinkleranlegget hadde utlost.

Det ble raskt rekvirert forsterkninger og innsatsen til brannvesenet ble konsentrert om å redde administrasjonsdelen. Store mengder røyk førte til at 63 mennesker matte evakueres fra sine boliger. 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen ankom med mannskapsbil, Gjerdum brannvesen med tankbil, Oslo Lufthavn brann- og havaritjeneste med lift og Oslo brann- og redningsetat med lift.
Målet med innsatsen var å begrense brannspredningen til administrasjonsdelen. Dette gikk i store trekk bra og bedriftens datahjerne og alle PCer ble reddet ut.

Brannvesenet hadde i realiteten ikke noen mulighet til å slukke brannen, sier overbrannmester Tom Halvorsen i UIlensaker brannvesen til Brannmannen. Innsatsen i lagerdelen var derfor utvendig slokking fra flere håndholdte stråler i tillegg til vannkanon fra lift. Vannforbruket lå i seks-syv timer på rundt 5000 liter pr. minutt.
På grunn avtemperaturer på -20 til 24 grader ble det problemer med innsatsen og stor påkjenning på utstyr og mannskap. Kraner, kuplinger, grenrør og strålerør måtte kontinuerlig tines med propanbrenner.
Den giftige røyken fra brannen la seg lavt over bebyggelsen og politiet evakuerte 63 mennesker fra et boligfelt sørvest for lageret.
Det var under innsatsen ni brannbiler og 35 brannmenn på stedet. Etterslokking varte til midt på dagen neste dag.

Utilstrekkelig sprinkling

Bygget hadde sprinkling i taket, men anlegget var underdimensjonert. Allerede ved kontroll av sprinkleranlegget i 1990 ble det påpekt at taksprinklingen kun tilfredsstilte lagring i 2,2 meters høyde etter FG-regelverket, ikke lagring i opp til åtte meters høyde som var tilfellet.
Mye kan tyde på at startbrannen i lageret har fått utvikle seg lenge før sprinkleranlegget har utløst og da har det vært for sent til a kunne slokke en brann i en bygning med så høy brannbelastning.

Det var stilt krav fra Ullensaker kommune om at bygget skulle sprinkles da byggetillatelse ble gitt. Et sprinkleranlegg for tak ble montert i bygget etter kundens bestilling, men det ble ikke vurdert et sprinkleranlegg for sikring av reolsystemene.
Ullensaker brannvesen har klassifisert lageret som særskilt brannobjekt og gjennomførte brannsyn annet hvert år. På sine brannsyn konsentrerte brannvesenet seg om dokumentasjonen for internkontrollen og tok ikke opp kontrollrapportene som ga sprinkleranlegget strykkarakter. De regnet med at forsikringsselskapet tok opp disse forholdene.

Men heller ikke forsikringsselskapet, If Skadeforsikring har vært flinke nok til å sjekke opp dokumentasjonen for sprinkleranlegget og har gitt rabatt på forsikringspremien ut i fra at bygget var sprinklet. Dette var basert på opplysninger om at bygget var kontrollert og godkjent av Norsk Brannvern Forening.
Styreleder i firmaet som eier bygget, sier de ikke har fått signaler verken fra leietager, forsikring eller brannvesen om at sprinkleranlegget ikke var fullgodt.

Skadene etter brannen er anslått å beløpe seg til mellom 150 og 200 millioner kroner.

 

Publisert: 05-03-2001

COMMENTS