Med hjertet i brann

HomeDiverse

Med hjertet i brann

Utøvelse av brannmannsyrket er til tider en hard påkjenning for kroppen. Flere undersøkelser har vist økt risiko for koronar hjertesykdom og plutselig død (dødsfall innen én time fra symptomstart) for denne og tilsvarende yrkesgrupper hvor man utsettes for høyt psykisk og fysisk stress, oftest uten å være mentalt og/eller fysisk forberedt på det. Ulrik Wisløff, Institutt for fysiologi og biommedisinsk teknikk, NTNU, og Stein Yttereng, Trondheim Brannvesen

Små hjertefeil som ikke oppdages ved undersøkelser i hvile, kan få fatale følger når arbeidsbelastningen fysisk og psykisk er stor. Heldigvis tyder andre undersøkelser på at dette stresset reduseres som følge av økning i fysisk form. I tillegg reduserer regelmessig og riktig trening risikoen for både koronar hjertesykdom og plutselig død som følge av fysisk og psykisk stress.

Behovet for utdanning i faget treningslære i brannmannsyrket er udiskutabelt. Det er ingen fasit for gode treningsmetoder, men forskning viser at enkelte metoder er mer effektive enn andre. Spørsmålet om brannmenns helse blir tatt på alvor i utdanning og jobb tvinger seg stadig fram. Denne artikkelen er et kort bidrag hvor målet er å sette søkelyset på behovet for riktig trening i forbindelse med forebygging av koronar hjertesykdom og plutselig død hos brannmenn. Aerob utholdenhetstrening og blodtrykk

Forhøyet arterielt blodtrykk er en av risikofaktorene for koronar hjertesykdom og slag. I mange industriland blir så mye som 25 prosent av befolkningen rammet av dette. Store kliniske undersøkelser har vist at medikamenter som reduserer blodtrykket, reduserer sjansen for å utvikle koronar hjertesykdom. Problemet med de fleste av disse medikamentene er at de også nedsetter individets arbeidskapasitet, man reduserer sin yteevne.

For brannmannen kan følgen av dette være at man må omplasseres til administrative jobber. I de senere år har flere og flere fattet interesse for den positive effekten av aerob utholdenhetstrening på individets blodtrykk. Flere studier viser at økt aerob kapasitet normaliserer blodtrykk hos individ med forhøyet blodtrykk. Treningsstudier viser et fall i arterielt blodtrykk (i hvile) på omtrent ti mmhg hos individer med moderat forhøyet blodtrykk før treningsstart. For enkelte vil ikke aerob utholdenhetstrening være tilstrekkelig og kombinasjon av medikamentering og trening synes gunstig.

Aerob utholdenhetstrening og koronar hjertesykdom

Koronar hjertesykdom er forårsaket av at arteriene i hjertet «snevres eller blokkeres fullstendig igjen». Manifestasjon på dette er angina pectoris, hjerteinfarkt og plutselig død som følge av redusert blodsirkulasjon i hjertet. Risikofaktorer for koronar hjertesykdom er blant annet forhøyet blodtrykk, høyt kolesterol, sigarettrøking og sukkersyke (diabetes mellitus). Studier har vist at mangel på aerob utholdenhetstrening er en av årsakene til økt risiko for koronar hjertesykdom.

De samme studier viser også at den relative risikoen for koronar hjertesykdom er omtrent tre til åtte ganger så høy for utrente individer sammenlignet med trente. l tillegg til at aerob utholdenhetstrening reduserer forekomsten av koronar hjertesykdom, øker den også sjansen for overlevelse etter et eventuelt hjerteinfarkt sammenlignet med utrente personer. Undersøkelser har vist at personer i risikogruppen for å få koronar hjertesykdom, ble redusert med 25-63 prosent som følge av aerob utholdenhetstrening, avhengig av type trening og varighet på eksperimentet.

Det er flere komplementære hypoteser for hvorfor aerob utholdenhetstrening reduserer sjansen for koronar hjertesykdom. Noen sentrale er:

  1. Bedret kontraktil funksjon i hjertet (f.eks. økt slagvolum og redusert hjertefrekvens).
  2. Bedret perifer sirkulasjon; flere kapillærer; altså mindre perifer motstand = redusert blodtrykk.
  3. Økt fleksibilitet i hjertets blodårer.
  4. Redusert nivå av det «dårlige kolesterolet» (LDL, VLDL).
  5. Økt nivå av det «gode kolesterolet (H D L).
  6. Redusert forsnevring av koronararteriene.
  7. Redusert kroppsvekt; fedme = økt risiko for høyt blodtrykk = økt sjanse for koronar hjertesykdom.

Nærmere informasjon om de enkelte punkt vil ikke bli gitt i denne sammenheng.
 

Konklusjon

Brannmannsyrket stiller store krav til den enkelte arbeidstaker både psykisk og fysisk. Utdanning i og gjennomføring av faget treningslære vil med stor sannsynlighet redusere risikoen for koronar hjertesykdom og plutselig død som følge av yrkesrelaterte arbeidsbelastninger hos brannmenn. Vi håper denne korte versjonen av trening og hjertesykdom igangsetter kreative diskusjoner og gode tiltak rundt om i «brann-Norge» både på de enkelte stasjoner, men også sentralt når det gjelder utdanning og videreutdanning av brannmenn.
 
www.brannmannen.no

Publisert: 08-05-1998

COMMENTS