Mannskapskontroll – FireLog

HomeMateriell/Stasjoner

Mannskapskontroll – FireLog

Loggføring av røykdykkerinnsatser kan være krevende. Stadig flere aktører tilbyr produkter som kan gjøre jobben lettere og mer pålitelig.

Det er forventet at brannvesenet har kontroll på når, hvor og hvor lenge røykdykkerne har vært i innsats. Med tanke på at dette er en viktig del av røykdykkernes sikkerhet så er det ikke for mye forlangt. Loggføring kan være svært krevende, spesielt under den hektiske førsteinnsatsen. Det finnes flere hjelpemidler fra ulike leverandører og i et tidligere nummer av ”Brannmannen” skrev vi om en driftig kollega fra Porsgrunn med sin digitale løsning. 
Denne gangen skal vi presentere et annet alternativ som også baserer seg på moderne teknologi.

Firmaet bak
RFID- Huset AS, som ble etablert i 2009, har fire ansatte med de to herrene Henrik Aune og Trond Hillestad som eiere og drivkraft. Firmaets visjon er å bli Norges fremste på RFID (radiofrekvent ID) teknologi. Selv om firmaet i skrivende stund bare er snaue året har Aune og Hillestad tatt med seg mye relevant kompetanse inn i samarbeidet. Hillestad har blant annet jobbet med programutvikling av kontrollsystemer i Forsvaret. Aune, som også har bakgrunn fra Forsvaret, har også erfaring med den samme teknologien. Begge har med seg en god porsjon erfaring fra innsatsledelse og sammen utgjør de en god kombinasjon for å levere løsninger mot brann Norge.

HMS Mannskapskontroll 
Loggføringssystemet er ett av flere beslektede produkter RFID- Huset leverer. 
– En av de viktigste målsetningene med ”HMS Mannskapskontroll” er at systemet er brukervennlig, sier Hillestad. Med seg på basepunktet har røykdykkerlederen med seg en robust PDA som vil gi full oversikt over røykdykkerinnsatsen. Videre vil man ha oversikt over hvem som er i innsats med navn, hvor lenge vedkommende har vært inne og oversikt over personlig beregnet luftforbruk, fortsetter Hillestad. Vi testet fem ulike PDA før vi fant den rette for i tillegg til å kunne levere de rette data må systemet tåle de ofte ekstreme forholdene som kan være på et brannsted.

Luftforbruk
– Det er lett å forstå at oversikt over luftforbruk er viktig under en røykdykkerinnsats, sier Aune. Man har anledning til å taste inn det reelle lufttrykket til enhver røykdykker før innsats, hvis ikke vil verdien være 300 bar. Systemet tar utgangspunkt i en personlig beregning av luftforbruket, men det er også mulig å justere luftforbruket under innsatsen avhengig av aktivitetsnivået, fortsetter Aune.
Systemet kan også innstilles slik at det gis varsling ved gitte tidspunkt eller ved gitt lufttrykk, for eksempel på 50 bar. Her kan det enkelt gjøres lokale tilpasninger. De jobber nå med en trykksensor som monteres på et mellomstykke på flaskesettet. Trykksensoren har trådløs overføring av trykk til PDA.

Registrering av funn
– Dokumentasjon av røykdykkerinnsatsen er viktig i likhet med annen type dokumentasjon. Ved funn kan røykdykkeren melde dette til røykdykkerleder som med et enkelt trykk kan markere dette på PDAen. En annen viktig funksjon er at man på en enkel måte kan varsle ved savnet røykdykker, sier Hillestad.

RFID- tag
– Selve registreringen av hvilke røykdykkere som går i innsats gjøres på en enkel måte med dette systemet, sier Aune. Ved å sette en RFID-tag i hjelmen kan denne skannes av PDAen og røykdykkeren er registrert med navn i systemet. Denne ”databrikken” er varmebestandig og er godkjent for ATEX*. Dette betinger at alle ansatte røykdykkere i brannvesenet er registrert på forhånd, fortsetter Hillestad. Dersom det skulle bli behov for assistanse fra andre brannvesen kan disse røykdykkerne registreres manuelt. Det vil dog være hensiktsmessig å sørge for at brannvesen man naturlig samarbeider med på skadestedet også er tagget på forhånd.

Trådløs overføring til PC
Røykdykkerkoordinator er en funksjon det kan være hensiktsmessig å opprette når skadestedet innebefatter mer enn ett basepunkt. Koordinatorens oppgave er utrolig krevende, men kan gjøres lettere med en PC som kan integreres i systemet. 

– Hver PDA kommuniserer trådløst med en sentral koordinator-PC, sier Aune. Her blir det overført opplysninger som; statusoversikt som viser alt personell i innsats med tid inne/ luftforbruk etc, statusoversikt som viser når man trenger ressurser i prioritet, oversikt over ledige ressurser, knapper med mulighet for å sende meldinger ut til alle, kart med skaleringsfunksjon som viser området samt objekter som er merket med GPS brikker samt et område der man tegne opp en skisse over situasjonen med ulike farger rett på skjermen. Dersom det er ønskelig kan de samme dataene vises på en monitor i for eksempel en EIS-stab eller en kommando/ordreplass, sier Aune.

Lagring av data
Alle innsatser og øvelser vil lagres slik at man i ettertid kan ta ut detaljerte rapporter fra en web-basert programvare. 
– Her får man oversikt over alle innsatser en røykdykker har gjennomført med dato og klokkeslett som kan administreres med en egen programvare. Programvaren kan også eventuelt eksportere data videre til de andre systemene brannstasjonen benytter, sier Hillestad.

Planlagte utvidelser
– Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av systemet, sier Hillestad. I denne forbindelse kan jeg nevne at vi fortiden ser på områder som: 
– Registrering i forbindelse med skogbrann.
– Utvidelse av funnregistrering (funn mann, funn kvinne, funn flaske)
– Registrering for dykking med varsling av oppnådde dykketider
– Logging av kjemikaliedykk med registrering av type kjemikalie man blir eksponert for.
– Registrering av oppslag på utstyr (viser frem eier av utstyret du skannet)
– Posisjonering av objekter og personell (mot EIS)

Lyttet til fagmiljøet
– Systemet er på lang vei utviklet av brukerne selv, sier Aune. Vi har hatt et godt samarbeid med ulike brannvesen der brukerne har kommet med viktige tilbakemeldinger på brukervennlighet og funksjoner. I og med at vi er lokalisert i Halden var det naturlig for oss å samarbeide spesielt tett med Halden brannvesen. Vi vil rette en spesiell stor takk til leder av beredskapsavdelingen Ronny Hansen i Halden brannvesen for all hjelp og gode innspill. Vi må også trekke fram det gode samarbeidet vi har hatt med Ringsaker og Bergen brannvesen. Det er inspirerende for oss at 24 norske og seks svenske brannvesen har meldt sin interesse så langt, sier Aune.

Mange muligheter
Systemet kan leveres i mange utgaver med lokale tilpasninger. Man kan også integrere et logostikksystem for merking av utstyr og utrykningstøy. Vi har ikke plass til å presentere alt i denne artikkelen. ”Brannmannen” er sikker på at RFID- Huset vil gi dere mer informasjon ved henvendelse.

Roy Larsen, 
Brannmannen

COMMENTS