Lønnsløft i Oslo

HomeDiverse

Lønnsløft i Oslo

Nattbetaling som andre arbeidstagere i Oslo kommune har vært et gammelt krav fra Oslo Brannkorpsforening. I år ble kravet innfridd, noe som betyr et lønnsløft på mellom 20.000 og 45.000 for utrykningsmannskapene.

– Endelig fikk vi innfridd kravet om nattbetaling som vi har hatt inne i mange år. Oslo Brannkorpsforening har jobbet traust mot Fagforbundet og vært lojale istedenfor å gå til et annet forbund. Både dette og tidligere oppgjør har vist at det lønner seg, sier leder av Oslo Brannkorpsforening, Bjørnar Aron Aronsen.

Brannfolkene i Oslo rykker årlig ut på 4.500 utrykninger mellom kl. 18.00 og 06.00. En utrykning kan bety at alt fra fire til 50 mann rykker ut. 
Fra 1977 har brannfolkene hatt et branntjenestetillegg som var betaling for dykking, tjeneste i sambandsvakt, smuss, overtid og nattarbeid. Dette tillegget fjernes nå.
– Oslo kommune ønsket selv å fjerne brannmannstillegget og gi brannfolk fellesbestemmelsene. Finansbyråd Røsland uttalte at lønnstillegget ikke skal gå ut over utrykningsstyrkens størrelse eller føre til redusert sikkerhet for mannskapene. Dette viser at Oslo kommune tar brannfolkene på alvor, som kanskje den eneste kommunen i Norge. Dessverre har ikke vår egen ledelse i brannvesenet vært like positive til resultatet. 

– Oslo kommune har vært genuint opptatt av at vi skal være brannmenn på heltid, og ikke være avhengig av å ha en ekstrajobb. Vår lønn nå gjør oss i stand til dette. Dette med seks oppmøter i måneden med døgnvakter i uka, og 48 timers vakter i helgene, som praktiseres i landet for øvrig, virker mot sin hensikt, og er ikke særlig lønnsdrivende. For utenforstående vil det sees på som om brannmannsyrket blir ekstrajobben, sier Aronsen.
Aronsen påpeker det gode forholdet til Fagforbundet som avgjørende for resultatet.
– Vi er veldig ydmyke og takknemlige for at Fagforbundet igjen har prioritert oss. Samtidig tror jeg at vi har vært gode til å synliggjøre oss og dokumentere kravet. Resultatet er at vi antagelig er lønnsledende i Europa med en anstendig lønn. Men det fortjener vi – kravene og arbeidsbelastningen har økt betydelig de siste årene, sier en fornøyd fagforeningsleder.


 

Lønnsoversikt for Oslo
Lønningene er inklusive alle tillegg og et snitt av røde dager. 

Beredskap:

  • Brannkonstabel  402.000 kr. (topp lønnsansiennitet – 16 år).
  • Underbrannmester  429.000 kr.
  • Brannmester   467.000 kr.
  • Stasjonsmester  514.000 kr.
  • Branninspektør/brigadesjef 550.000 kr.

Dagtid:

  • Teknisk brannmester  390.000 kr.
  • Overbrannmester  397.000 kr.
  • Branninspektør  435.000 kr.
  • Avdelingssjef   567.000 kr.

For brannkonstabel i lønnstrinn 29: 
   311.800  i grunnlønn 
+   63.261   40 % nattillegg 
+   16.940   lørdag-/søndagstillegg
+   10.000   snitt av røde dager 
= 402.001   årslønn

For brannmester i lønnstrinn 40: 
    365.900   grunnlønn 
+   74.237   40 % nattillegg
+   16.940   lørdag-/søndagstillegg
+   10.000   snitt av røde dager
= 467.077   årslønn
 

COMMENTS