Ny ledergruppe i Trøndelag brann- og redningstjeneste

HomeDiverse

Ny ledergruppe i Trøndelag brann- og redningstjeneste

Fra 1. januar opphørte de kommunale brann- og redningstjenester i Klæbu, Malvik og Trondheim. I samme øyeblikk så Trøndelag brann og redningstjeneste IKS dagens lys.

Intensjonen har fra initiativtakerne hele tiden vært at vi skal lage en bedre tjeneste for innbyggerne på forebyggende- og beredskapsarbeid. Og etter et forprosjekt hvor flere kommuner var involvert, landet til slutt de tre nevnte kommuner på at de skal ha en felles brann- og redningstjeneste. I tillegg er feiertjenesten i Malvik og Klæbu inkludert i det interkommunale selskapet.  
Rett før jul ble lederkabalen lansert. I skrivende stund (starten av februar) er ny brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen på introduksjonsrunde, og ny leder beredskap er straks på plass. 
Interimsstyret og styringsgruppen er svært godt fornøyd med de ansettelsene som nå er gjort, og har stor tro på at dette er det rette teamet for å lede det nye IKSet. Den nye ledergruppen har en variert bakgrunn, og vil kunne utfylle hverandre godt på alle områder. 

Ledergruppa i Trøndelag brann- og redningstjeneste inneholder følgende medlemmer:
Brann- og redningssjef: Torbjørn Mæhlumsveen 
Leder forebyggende avdeling: Anna- Karin Sundberg
Leder beredskap: Ole Ludvigsen 
Leder operativ støtte:  Pål Moxnes 
Leder Sør- Trøndelag 110-sentral: Wictor Wahlberg
Samtidig er det på sin plass å berømme den midlertidige ledergruppa som han fungert siden i høst. De har gjort en stor jobb med overgangen til interkommunalt selskap.

COMMENTS