Leder: Positivt

HomeDiverse

Leder: Positivt

2008 startet med positive nyheter. For første gang var brannloven oppe til behandling i Høyesterett.

Bakgrunnen var at en eier av en bygning som ble domfelt i både tingrett og lagmannsrett for manglende brannsikring, anket anvendelsen av brann- og eksplosjonsloven. Høyesterett opprettholdt dommen fra tingretten og stadfestet dermed kravet om oppgraderingsplikt for eldre bygninger.

Fra årsskiftet kom to nye større regionale samarbeid i gang. Det var Østre Agder brannvesen, som samler seks kommuner i Aust-Agder, og Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, et samarbeid mellom Trondheim, Malvik og Klæbu. Samarbeidsløsninger generelt borger for større fagmiljøer, økt profesjonalitet og kompetanseheving spesielt for deltidsmannskaper. 
Samtidig som antall branner reduseres, tenker brann- og redningstjenester i nye baner for å gi en større samfunnsmessig gevinst. En First Responder-tjeneste slik deltidsbrannvesenet i Os har startet, gir innbyggerne en økt trygghet og redder liv med enkel organisering og grunnleggende førstehjelpsopplæring. Med en stadig økning i redningsoppdrag og dårlig ambulansedekning mange steder i landet, bør dette være en fremtidig oppgave for mange brannvesen. Det er liten tvil om at en First Responder-tjeneste kan redde fler liv i ulykker og akutt sykdom enn det de fleste brannvesen vil redde i branner.  

Så har det vist seg å være en del skepsis til den kanskje største positive nyheten de siste årene, nemlig nødnettet. Utsettelser, usikkerhet om tekniske løsninger og fremtidig økte kostnader har gjort at flere stiller seg spørsmålet om nødnettet vil innfri forventningene. Begge de berørte direktorater, DSB og DNK svarer i dette bladet på den uttalte skepsisen. Svarene viser stor åpenhet og evne til å lytte til brukernes ønsker. Svaret fra begge direktorater er at nødnettet vil innfri selv om problemer gjenstår. Så får vi sette vår lit til det og håpe at de får rett.

COMMENTS