Leder: Nye krav og utfordringer

HomeDiverse

Leder: Nye krav og utfordringer

Igjen har det vært et år med store endringer, nye krav og nye utfordringer for brann-Norge. Tidlig i år ble Oslo brann- og redningsetat frikjent i den mye omtalte Årvoll-saken. Dette kom som en lettelse for en etat som har levd med saken i nesten fem år, men saken er anket og vil komme opp igjen neste år. På tampen av året ser vi at et annet brannvesen kommer i søkelyset etter at et forsikringsselskap fremmer et rekordhøyt regresskrav på 120 millioner kroner mot Ullensaker kommune etter brannen på Solar Electro i 2001.

Sakene er høyst forskjellige, men en fellesfaktor er at samfunnet og aktører rundt oss stiller langt høyere krav til brannvesenet enn tidligere. Og de er villige til å gå rettens vei for å vinne fram med kravene.
Ny veiledning for røyk- og kjemikaliedykking kom i sommer, og ved juletider regner Direktoratet for arbeidstilsynet å ha klar veiledning for helsekontroller og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere. Paradoksalt nok, vil mange mene, har de opprinnelige foreslåtte fysiske krav forårsaket langt større debatt i fagmiljøet enn selve veiledningen om utførelsen av røyk- og kjemikaliedykkertjenesten. Veiledningen om røyk- og kjemikaliedykking setter større krav enn tidligere for å utføre disse tjenestene. Vi ser allerede at noen kommuner har tatt følgene av først og fremst utilstrekkelig kompetanse, ved å legge ned røykdykkertjenesten i sitt brannvesen.

Et annet viktig dokument det siste året er professor Henning Jakhellns glimrende utredning om brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet. Utredningen har tatt for seg alle forhold rundt dette og det bør ikke være noen tvil om hvilke prinsipper som er gjeldende.
Regionale samarbeidsløsninger øker stadig og det fremste eksemplet på nye samarbeid er Brannvesenet Sør-Rogaland som starter opp 1. januar 2004. Samarbeidet involverer ni kommuner hvorav både mindre øykommuner og store byer. En befolkningstett region vil nå ha ett brannvesen med alle de fordeler dette vil gi, først og fremst faglig.

Og sist, men ikke minst har vi fått et nytt direktorat å forholde oss til. Det nye sterke direktoratet vil favne over et bredt virkeområde. Fortsatt skal mange brikker på plass før alt er oppe og går, men vi har et sterkt håp om at det nye direktoratet vil styrke brann- og redningstjenesten i landet i en tid preget av trange økonomiske rammer.
 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS