Leder: Brannskadene øker

HomeDiverse

Leder: Brannskadene øker

Uvanlig mange store industribranner bidro til de høye erstatningene i 1999. I første kvartal i år fortsetter utbetalingene å øke selv om det ikke har vært så mange store industribranner.
Da kan man stille spørsmålet om den storstilte satsingen på forebyggende arbeid har innfridd forventningene  man hadde om store reduksjoner i skadebeløp og en halvering av industribranner.
Likevel er det høyst trolig at uten det forebyggende arbeidet ville vi sett enda høyere skadebeløp etter branner og flere omkomne etter brann. Det forebyggende arbeidet har ført til en mer bevisst holdning til brannvern blant eiere og man har unngått større antall omkomne etter branner i risikoobjekter.
Samfunnet er stadig i endring og brannvesenet må øke kvaliteten på sitt arbeid for å holde tritt med kravene som stilles. Ikke minst er det viktig at brannvesenet får ledere som er i stand til å takle oppgavene.
Vi mener at opplæring av alt brannpersonell bør høynes. Etter mange års venting kommer endelig deltidsutdanningen på plass, noe som blir et stort løft for «brann-Norge». I nær fremtid vil også krav om kompetansebevis for utrykningskjøring komme og det er bra.
Et område som vi mener har vært forsømt, er lederopplæring. Noe opplæring av ledere får man på Norges brannskole, men ser vi på yrkeskarrieren til en brannmann som i mange tilfeller strekker seg over 30 år, synes vi påfallende liten tid og ressurser brukes på å lære opp de som skal bli ledere. Foruten å være faglig oppdatert, må en leder i brannvesenet ha gode administrative evner og kunnskaper. Det er ikke å forvente at dette er av topp kvalitet hvis ikke en god opplæring gis underveis.
Andre kriterier for ansettelser av ledere diskuteres også rundt opp i brannvesen og her ligger roten til mye «bråk». Ansiennitetsprinsippet som har vært fremtredende tidligere, er på vei ut og erstattes av nye kriterier. Her tror vi det er riktig å bruke tid på omstilling og informere godt om hvilke kriterier som skal gjelde i fremtiden.
Vi vet at ressursene i brannvesen til opplæring er knappe, men likevel anser vi det som viktig at penger brukes på bedre lederopplæring. Det er en nødvendighet både i forhold til samfunnets krav og for å unngå mange av de interne konflikter som finnes i brannvesen.
 

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS