Landsmøte UF- Norge

HomeDiverse

Landsmøte UF- Norge

Udramatisk landsmøte
Landsmøte forgikk for øvrig uten dramatikk. De kontroversielle sakene stod ikke på programmet denne gangen. Det eneste forslag som skulle opp var noen vedtektsendringer som var et forslag fra styret. Styrets årsberetning viser et stort engasjement blant styrets medlemmer. De er engasjert i mange saker som vedrører utrykningsetatenes hverdag. De er engasjert både som høringsinstans, i prosjektgrupper og med utvalg som er nedsatt med klare mandat. UF- Norge har avhold temakvelder rundt i landet. UF- Norge har opparbeidet seg et godt ry som en seriøs og kunnskapsrik høringsinstans for de forskjellige departementer og regjeringsutnevnte utvalg. 

Og UF- Norge har helt klart til hensikt å oppfylle sitt mål om å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge. Det er med stor entusiasme gjenvalgt leder Lasse Hermansen og hans styre jobber videre. Det lyser engasjement av øynene til landsstyret når man prater med dem.
Det nye styret har fått en  bred dekning både faglig og geografisk.

Artistisk foredragsholder

Redningsmann ved luftambulansen Haakon Nordseth trollbandt forsamlingen i en god time med sine betraktninger av ”utrykningstjenestens samarbeid på ulykkes stedet”  Hans betraktninger var underbygget visuelt med lysbilder som virkelig understreket de betraktninger han la fram. Kommunikasjon som fokuserte på potensiale i de personene i med vester og uniformer , med utstyr  de kom fram på skade stedet  og utnyttelsen av dette potensialet var det Haakon Nordseth vil forbedre.

Det å, på tvers av etater og prosedyrer, sammen se mulighetene i det som finnes på og rundt skadestedet. Om det er en traktor eller en taustump. Når vi er på skadestedet er vi sammen om jobben og resultatet. Nordseth hadde en betrakting av skadestedet som orreleik, med «etatbrusshaner» med markeringsbehov. En treffende beskrivelse. Skadestedet som orreleik, har UF- Norge som klart formål å legge bak oss. Norseths foredrag må oppleves med artisten selv i hovedrollen.

Det nye styret i UF-Norge for de neste to år er:

Leder:  Lasse Hermansen, Norsk Luftambulanse
Nestleder: 
Kasserer:
Sekretær: Dag Myhr, Oslo brann- og redningsetat
Styremedlem: Jan Olav Vagle, Larvik brannvesen
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Varamedlem: Svein Solli, Åmot brannvesen
 

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS