Katastrofeøvelse i Åmot kommune

HomeDiverse

Katastrofeøvelse i Åmot kommune

Utrykningspersonellets Fellesutvalg i Åmot har nok en gang tenkt konsekvensene av hva som kan skje på riksvei 3 i sin kommune. Dette har medført at de hadde øvelse ”Bussulykke” i 2004 og i år var det ”farlig gods” som var tema.

Øvelsesopplegget for våren 2005 var en fagdag med Erik Bleken fra DSB hvor foredraget dreide seg om uhell med farlig gods. Videre hadde de foredrag om farlige stoffer (merking, verneutstyr, behandling av skadede personer osv.), kriseledelse (organisering og oppgaver) og planspill med brannvesen, politi, ambulanse og kriseledelsen i kommunen. For øvrig var Telemarksbataljonen, Sivilforsvaret og tankbilselskap fra distriktet invitert. Til slutt kom katastrofeøvelsen 21. april 2005.
En tankbil med salpetersyre bulker med en tungtransportbil fra Forsvaret med det resultat at tankbilen kjører delvis i grøfta og river hull i tanken. Etsende syre renner utover veibanen og videre ned i grøfta. To skoleklasser på tur langs fylkesveien kommer opp i situasjonen og blir involvert i ulykken. Mange av elevene drar i seg lukta fra etsende syre og situasjonen blir på kort tid svært dramatisk.

Svært bra samarbeid
Dette var utgangspunktet når meldingen innkom til 110-sentralen i Åmot. Brannvesenet rykket ut og varslet videre politi og ambulanse. Ved ankomst skjønte utrykningsleder i brannvesenet at dette var av et så stort omfang at han beordret viderevarsling til Sivilforsvaret, Forsvaret, Elverum brannvesen og politi. Brannvesenet fikk raskt etablert ytre og indre sone med utlegg mot tankbilen og varmesløyfe for sanering av de skadede. Etter hvert ankom skadestedsleder i politiet og operativ leder ambulanse og et skadestedsleder-KO ble opprettet. Senere ankom også Forsvaret og renseenheten for Sivilforsvaret som raskt ble satt inn i situasjonen og etablerte seg sammen med de andre. 

Samarbeidet mellom de ulike etater gikk svært bra. Brannvesenet fikk etter hvert kontroll over situasjonen inne på skadested og fikk med seg alle elementer som er viktig på denne type farlig gods. Det som øvelseslederen kunne tenke seg var at de hadde brukt noe kortere tid på noen elementer, men dette bedrer seg med mer øvelse. De aller viktigste momentene ble godt ivaretatt.
Dagen ble avsluttet med middag og kaffe og evaluering for alle impliserte parter og kommuneledelsen.

COMMENTS