KS provoserer brannmannskapene i Norge

HomeDiverse

KS provoserer brannmannskapene i Norge

Arbeidstakerorganisasjoner brøt i november forhandlingene med KS om ny tariffavtale for ansatte i branntjenesten.

KS vil:

  • Fjerne muligheter for å gå døgnvakter i uken.
  • Fjerne alle godtgjørelser i dagens SFS 2404

KS har foreslått og ønsker avtaleinngåelse med organisasjonene om;

  • at ansatte skal jobbe delte døgn i uken
  • at ansatte fortsatt skal jobbe 2184 timer per år

Delta aksepterer ikke slike drastiske endringer i SFS 2404.

Konsekvensene av KS sitt tilbud vil medføre

  • at branntjenesten ikke lenger har unntak fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
  • at kommunenes lønnsutgifter vil øke med minst 20-25 prosent fordi man må ansatte flere personer for å få skiftordningen til å gå opp.

Jeg mener å vite at KS har hatt en samling med utvalgte brannsjefer/varabrannsjefer i forkant av forhandlingene og antar at tilbudet gjenspeiler holdningene til disse. Det forteller meg at vi også i brann- og redningstjenesten sliter med svært begrenset kvalitet på det lederskap som utøves i mange av landets brannvesen.

Trond Busterud, Delta


Rådgiver Ulf Andresen i KS sier dette i en kommentar: 
– Vi har lagt frem tilbud hvor vi forenkler avtalen vesentlig. Dagens særavtale er etter vår mening altfor omfattende og komplisert. Vi mener at Hovedtariffavtalens bestemmelser også kan gjelde brann- og redningstjenesten. I vårt forslag har vi skrevet at ingen skal gå ned i lønn eller miste godtgjørelser de har i dag. Vi foreslår også å beholde 42 timers arbeidsuke, men hvordan man innretter dette skal avgjøres lokalt, dog uten å gå utover normale lengder på skiftene.
Saken går nå videre til nemndsbehandling. 

COMMENTS