”Krigsmobilisering”

HomeDiverse

”Krigsmobilisering”

Det kunne nesten virke som om det var det som skjedde i Oslo i midten av juni. Heldigvis var det ikke så dramatisk. Det var Verdensbanken som skulle ha ABCDE-konferanse i byen. Med bakgrunn i erfaringer fra andre steder hvor tilsvarende konferanser har vært holdt, var det absolutt grunn til å ”mobilisere”.

ABCDE-konferansen (Annual Bank Conference on Development Economicks) er en forskningskonferanse. Målsetningen med konferansen er å diskutere fattigdomsbekjempelse i verden. Verdensbanken startet som en låneinstitusjon i 1946, bl.a. for å hjelpe til med oppbygning av Europa etter krigen. I dag er de den viktigste kilden til finansiering i u-land. I 2001 lånte de ut ca. 17 milliarder kroner. Verdensbanken eies av 183 medlemsland, deriblant Norge. De har hovedsete i Washington.
Konferansen fikk også konsekvenser for Oslo brann- og redningsetat (OBRE). Bemanningen ble økt, alle enheter/biler ble fylt opp. Biler ble merket ekstra så de ikke skulle forvekslet med politibiler.

 

Fornebu ”by”

I forkant ble det holdt fellesøvelser med politiet. Øvelsene var lagt opp slik at brannfolkene skulle kunne gå inn i områder med f. eks bilbranner i ”krigssonen” med full beskyttelse fra politiet. Politifolkene laget ringvern med skjold og køller rundt brannfolkene. 2-3 politifolk fulgte hver brannmann fra de forlot bilen til de var tilbake. I tillegg hadde de en ytre sirkel med folk, til beskyttelse for brannfolkene. Øvelsene ble gjennomført på deler av den gamle flyplassen på Fornebu. Her var det bygget gater, kvartaler og torg med containere. Politiet fylte begge roller, både som ordensmakt og demonstranter. Det hele virket svært realistisk når politiet forkledd som demonstranter med hetter etc. utstyrt med molotovcocktail, slagvåpen og steiner, gikk til angrep på sine kollegaer og satte fyr på utrangerte politibiler. Planen var at mannskaper fra OBRE kun skulle inn å slukke i de tilfellene hvor bilbrannene kunne true f. eks bygninger o.l. Søppelkasser og andre type branner som ikke ville utgjøre noen trussel for andre ting skulle bare få brenne.

Varsel om mange bilbranner

På mandagen, noen timer før hoveddemonstrasjonen, var det ukjente personer inne på OBRE sitt samband og ga beskjed om at denne kvelden skulle de få flere bilbranner enn de skulle kunne håndtere. Dette viste seg å være tomme trusler. Noe av årsaken kunne være at det var parkeringsforbud i hele indre del av Oslo sentrum, og derved svært få biler å se. Med bakgrunn i at det var fremmede på vårt samband ble det også gjort noen trekk for å hindre at dette skulle kunne skape forstyrrelser utover natta, med tanke på falske meldinger etc. Dette gikk ut på å kode meldingene både fra 110-sentralen og fra enhetene ute.

Mens demonstrasjonstoget pågikk ble det plassert kjøretøy og mannskaper på innersiden av demonstrasjonstoget. Disse skulle da i første omgang ta seg av hendelser inne i sentrum som ikke var forårsaket av demonstrantene, eller som mannskapene på yttersiden ikke ville komme til. Alle mannskaper som var ute var fullt påkledd hele tiden, og bilene ble parkert så de ikke skulle synes. Dette ble gjort for å unngå unødvendig provokasjon.

Denne natten ble vel en av de roligste kveldene/nettene for OBRE sin del på lang tid. Det var kun et ”skarpt” oppdrag denne kvelden og påfølgende natt og det var et farlig-gods uhell på Bekkelagskaia, som ikke hadde noe med demonstrasjonen å gjøre. OBRE hadde ikke én utrykning som følge av demonstrasjonene.

Selv om det ikke ble alvor denne gangen, var dette en fin anledning for mannskapene å få trent samkjøring med politiet i stor skala. Siden suksessen var ubetinget denne gangen, sett fra arrangøren sin side, skal en ikke se bort i fra at det vel bli avholdt flere konferanser av lignende slag i Oslo i fremtiden.

 

Publisert: 04-07-2002

COMMENTS