Katastrofer i flere tunneler

HomeBrann

Katastrofer i flere tunneler

I løpet av våren har tre større branner oppstått i vei- og jernbanetunneler i Europa. 24. mars omkom 41 mennesker i Mont Blanc- tunnelen mellom Italia og Frankrike. 29. mai omkom 12 mennesker i motorveitunnelen Tauern i Østerrike. Tidligere i vår brant det i en jernbanetunnel i Gøttingen i Tyskland.

Mont Blanc- tunnelen er en bompengetunnel mellom Frankrike og Italia som ble åpnet i 1965. Tunnelen er 11,6 km lang og har ett løp. Driften av tunnelen er fordelt likt på de to driftsselskapene, ett på hver side av tunnelen.
Tunnelen har to kontrollsentraler med døgnvakt, CCTV overvåking og nødstasjoner hver 100 meter. Hver 300 meter er det en parkeringslomme og rett ovenfor disse er det en snumulighet for tunge kjøretøyer. I hver annen parkeringslomme er det et ventilert oppholdsrom med en to-timers branndør. Hver 150 meter er det vannuttak for brannvesenet. Tunnelen har en meget høy andel tunge biler (46 %). Årsdøgntrafikken i 1998 var 5600 biler.

 

Brannbeskrivelse

Den offisielle rapporten om brannen i Mont Blanc- tunnelen skulle ha kommet 1. juni, men er utsatt. En foreløpig rapport foreligger imidlertid. Denne rapporten baserer seg i stor grad på muntlige utsagn som det bare delvis har vært mulig å verifisere.
På ulykkestidspunktet var det middels trafikk med 163 kjøretøyer i retning fra Frankrike mot Italia (retningen til ulykkeskjøretøyet). Ulykkesbilen kjører inn i tunnelen kl. 10.46 og stopper kl. 10.53 i en parkeringslomme 6700 meter fra innkjørselen.  Røykvarslere i tunnelen varslet røyk kl. 10.52 og kl.10.53 ble det oppdaget røyk på videoskjermene. Deler av brannvarslingssystemet på italiensk side hadde vært ute av drift siden dagen før og det kom derfor ikke varsel fra dette.

Intet unormalt ble oppdaget på ulykkesbilen ved bomstasjonen ved innkjørselen. Vel inne i tunnelen må det ha kommet røyk ettersom vitner forteller at motgående biler blinket med lysene for å varsle. I speilet så føreren av ulykkesbilen røyk fra trekkvognen og stoppet i parkeringslommen. Da han gikk ut ville han forsøke å slokke med sitt brannslokningsapparat, men førerhytten var straks overtent og han rømte i retning Italia.
Kl. 10.54 fikk man den første telefon fra en parkeringslomme. Kl. 10.57 ble alarmknappen i en parkeringslomme benyttet og kl. 10.58 ble ett av brannslokningsapparatene tatt ned fra samme sted. Videoskjermene ved seks parkeringslommer viste røyk. Dette ble registrert i begge lands styringssentraler.

Kl. 10.54 gikk alarmen og innkjørslene ble stengt kl. 10.55 på fransk side og kl. 10.56 på italiensk side. Det understrekes at tidspunktene må antas å være gitt med 1- 2 minutters usikkerhet.
Ulykkeskjøretøyet var en belgisk semitrailer som antagelig fraktet margarin og mel i kjølerom. I verste fall kan kjøretøyet ha medbrakt over 1000 liter diesel i tankene. Kjøretøyet var tidligere veid og hadde ikke overlast.

Det har tidligere vært fem branner i tunnelen i løpet av 34 års drift. I fire av disse vises det til at brannen kan være forårsaket av overopphetet motor på grunn av den lange og bratte stigningen som fører opp til tunnelmunningen.
Helt fra røyken ble oppdaget, viste det seg at røyken fylte hele tunnelløpet. Dette gjorde det vanskelig å evakuere. Det viste seg at 34 av de i alt 41 omkomne, døde i sine biler. Brannmannskapene antar, på bakgrunn av de dødes stillinger, at de døde av røykforgiftning før de ble tatt av brannen.

Røyken spredte seg raskt og den naturlige ventilasjonen trykket røyken mot den franske siden. På kort tid ble det umulig for redningskjøretøyene å nærme seg brannstedet. Første redningsmannskap, som kjører inn kl. 10.55 må stoppe 750 meter fra brannstedet på grunn av røyken. Neste brannbil som kjører inn kl. 10.57 må stoppe 1050 meter fra brannstedet. Første brannbil fra Chamonix (fransk side) som kjører inn kl. 11.10, må stoppe 2700 meter fra brannstedet. Neste kjøretøy fra Chamonix, som kjører inn kl. 11.36, må stoppe 4800 meter fra brannstedet.

Flere av redningsmannskapene kommer i store vanskeligheter, da de blir blokkert av røyken. I denne situasjonen har det vært umulig å komme de impliserte bilførerne til unnsetning, og de må omkommet raskt på grunn av røyk og gasser. Redningsarbeidet måtte konsentrere seg om å redde de av redningsmannskapene som var kommet i vanskeligheter. Det ble etter hvert en meget vanskelig oppgave og en brannmann omkom senere. 
Ca. 100 brannmenn fra Frankrike, Italia og Sveits deltok i redningsarbeidet som foregikk fra den italienske siden av tunnelen. Først mer enn to døgn senere klarte de å trenge gjennom tunnelen.

En ansatt i det italienske driftsselskapet for tunnelen, gjorde en heltemodig innsats ved å kjøre inn i tunnelen med sin motorsykkel og han klarte å redde ut 10 personer på denne måten. Mannen omkom selv ved at han ble tatt av røyken.
Man regner med at brannen utviklet temperaturer opptil 1000 grader. Ca. 100 meter av taket inne i tunnelen raste ned på grunn av varmen.

Tauern- tunnelen

Lørdag 29 .mai kl. 05.00 startet en brann inne i Tauern- tunnelen i Østerrike. Tunnelen, som er en 6,4 km ettløpstunnel, er en av de to viktigste veiforbindelser mellom nord og sør gjennom de østerriske alper.
En trailer klarte ikke å bremse ned ved en anleggsplass ca. 800 meter inne i tunnelen. Traileren kjørte med stor fart inn i flere kjøretøy, som sto og ventet ved et rødt lys, deriblant en lastebil som var lastet med brannfarlig lakk. Lastebilen tok umiddelbart fyr og brannen spredte seg til andre biler. Ialt 24 biler brant helt ut. 71 mennesker ble skadd mens 12 mennesker omkom.
Det tok mer enn 12 timer før redningsmannskapene klarte å slå ned brannen på grunn av de høye temperaturene som også forårsaket at deler av taket i tunnelen falt ned.

Tauern- tunnelen er meget trafikkert med mellom 1500 og 3000 kjøretøy i timen. Regjeringssjefen i Salzburg- provinsen, Guntram Maier karakteriserte tunnelen som en ”tikkende bombe” da han ledet en katastrofeøvelse få uker før brannen. Det har blitt framsatt forslag tidligere om et løp til i tunnelen ,men dette har blitt stoppet av kostnadsmessige årsaker og miljømessige hensyn. Transportministeren i Østerrike har ytret ønske om at EU lager reguleringer og sikkerhetsstandarder for tunneler.

 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS