Innsamling til hjertestartere

HomeDiverse

Innsamling til hjertestartere

Mange liv kan reddes i Norge hvis en hjertestarter er tilgjengelig hvis noen brått skulle få en hjertestans.

Årets gaveaksjon i Stiftelsen Norsk Luftambulanse skal bidra til utplassering og opplæring i bruk av hjertestartere.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil ha medlemmenes hjelp til å utplassere hjertestartere utenfor sykehus. Statistikken viser at 6000 mennesker i Norge dør plutselig og uventet utenfor sykehus hvert år. Åtte av ti dødsfall antas å skyldes hjertesykdom. Av disse tilfellene starter cirka ‘ (3750 personer) med hjertekammerflimmer. Det vil si et elektrisk kaos i hjertet som gjør musklene ute av stand til å pumpe blod. Med utplassering og opplæring i bruk av hjertestartere, har undersøkelser vist at 20-25 prosent kan overleve uten varige men. Flere innen utryknings- og kommunehelsetjenesten må ha tilgang på hjertestartere. Ofte er det politi og brannvesen som er først på et skadested og da er det viktig at de har et slikt utstyr. I mange tilfeller vil profesjonelle livreddere komme for sent på grunn av lang utrykningstid. Hjertestarteren må være lett å få tak i der folk ferdes – på kjøpesentre, skoler, treningssentrere, hoteller, fly, tog osv. Enkelte bedrifter har alt innsett verdien av å ha hjertestartere i nærheten. Forsikringsselskapet Vesta, flyselskapet Braathens og treningssenterkjeden SATS er blant bedriftene som håper å redde liv inne få minutter hvis ansatte eller kunder skulle få hjertestans.
 


Reddet av brannvesenet

Da Ole Olsen bratt fikk hjertestans, var hjelpen fra Stavanger brannvesen uvurderlig. Brannvesenet hadde akkurat fatt hjertestarteren da Olsen fikk hjertestans 19. januar for tre år siden. Olsens kone ringte umiddelbart nødnummeret og fikk instruksjoner om hva hun skulle gjøre.

Imens ble Stavanger brannvesen varslet og de rykket ut fra Kvernevik brannstasjon, i kort avstand fra Olsens hjem. Dette var det første skarpe oppdraget med hjertestarteren for brannmannskapene. – Da vi kom opp i stua la Ole på gulvet og kona jobbet med han. Hun hadde gjort en god jobb. To av brannmennene rev av han skjorta, mens en begynte med kunstig åndedrett. Så gav vi ham to til tre støt med hjertestarteren uten noe resultat. Jeg husker at jeg syntes dette så håpløst ut, forteller brannmester Reidar Gabrielsen til Norsk Luftambulanses magasin.

Etter at brannvesenet hadde forsøkt å få liv i Ole, kom legebilen med Norsk Luftambulanses lege som straks satte i gang med å komprimere, ventilere og intubere. Etter 15 minutter fikk man en reaksjon og etter 45 minutter fikk Ole en regelmessig puls. I ambulansen til sykehuset fortsatte de å ventilere og etter 18 støt med hjertestarteren, en time etter hjertestansen, pustet han selv. Mye av æren for at dette gikk bra, gir legen til kona og brannmennene.

Brannmester Reidar Gabrielsen anbefaler alle brannstasjoner som har mulighet, til å skaffe seg hjertestarter.
– Dette er en rimelig investering for å redde liv, sier Gabrielsen. Det kan være at brannvesen i distriktene ikke prioriterer ressurser til dette sett i forhold til bruksområdet, men jeg mener det vil være verdt å investere i. Hjertestarteren er mobil og enkel å betjene.
 

Publisert: 05-05-2001

COMMENTS