Imøteser fire nye brannstasjoner

HomeMateriell/Stasjoner

Imøteser fire nye brannstasjoner

Brannmannen har omtalt det før. Da var det ikke annet enn et kommunalt vedtak og store planer. Nå begynner det å materialisere seg. Bygging av brannstasjon nummer en er godt i gang.

Brannmannen møter leder av administrasjonsavdelinga, Pål Moxnes, i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Kontorplassen med vindu mot Kongens gate i Trondheim har han noen år til. Men som selskapets prosjektleder for nye brannstasjoner blir det ikke mye tid til å nyte utsikten.

Bakgrunnen for prosjektet
– Å bygge brannstasjon er ikke noe som kommer i gang av seg selv, sier Moxnes. Kilovis av utredninger ligger til grunn, med tester og vurderinger av både innsatstid og plassering sett opp mot særskilte objekt, for å nevne noe. 
– Gjengitt i kortform har det eksistert en bevissthet om at Trondheim tettsted nådde 170.000 innbyggere ”omtrent på denne tida” og at vi med det passerte en terskelverdi i dimensjoneringsforskriften. Dermed må vi få på plass et vognlag til. Samtidig som at i alle fall to av dagens tre stasjoner er gamle og vil være svært kostbare å oppgradere til moderne standard, blant annet hva angår HMS og plasshensyn. Dermed falt det naturlig for Trondheim kommunes ledelse og like godt se på ny brannstasjonsstruktur, noe som ble vedtatt i 2006, forklarer Moxnes. Det passet også godt inn i etableringen av interkommunalt selskap og kontakten med nabokommunene våre.

– Dette kommer til å koste penger. Hvor mye snakker vi om?
– Prosjektet er beregnet til å koste like over 500 millioner. Og Trondheim kommune skal eie brannstasjonene.

– Men for Brannmannens lesere, hvor er stasjonene tenkt plassert? 
– Stasjonene skal plasseres på Sandmoen (Heimdal), Ranheim, Sluppen og ved Nyhavna. (Se kart.) Etter utallige testkjøringer, datasimuleringer og vurdering av sårbarhet innen eksisterende bebyggelse og framtidig byutvikling, og ikke minst nærhet til de som trenger oss, mener vi at dette er den beste løsningen.

Brukermedvirkning
– Prosjektet med nye brannstasjoner har vært, og er, preget av høy grad av brukermedvirkning, gjennom engasjerte kolleger som bidrar i prosessen med utforming. En viktig grunn til å flytte er også at nå får vi på plass et tidsriktig øvingsanlegg og undervisningslokaler på Sandmoen, noe som er sårt savnet i dag.
Ny hverdag
– Brannstasjonen på Ranheim skal bygges sammen med ny ambulansestasjon, noe som medfører en del fellesfunksjoner som vaskehall, gymsal etc. Dette blir nytt for oss, og noe vi naturlig nok er spent på.
– Stasjonen på Nyhavna vil medføre at vi for første gang kan rykke ut med båtene og dykkerne våre uten å kjøre bil først. Det er også en nyvinning vi gleder oss til, sier Pål Moxnes.

COMMENTS