Husk å fornye førerkortkoden!

HomeDiverse

Husk å fornye førerkortkoden!

For snart 10 år siden innførte vegdirektoratet krav til en egen førerkortkode for alle som skulle kjøre et utrykningskjøretøy under utrykning; den såkalte 160-koden. Alle som hadde jobbet med utrykning i brannvesenet i 2 år eller mer fikk koden påstemplet i førerkortet uten videre opplæring. Dette var en tidsbegrenset overgangsordning som ble gjennomført for å komme i gang med kravene til opplæring av nye utrykningsførere. Disse førerkortene er nå i ferd med å gå ut, og det er derfor nå viktig at norske brannvesen ikke sover i timen.

Det ble nylig gjort en kartlegging av utløpsdato på 160-koden til de ansatte i Østre Agder Brannvesen. Vi fikk det brått litt travelt med å organisere oss når det ble oppdaget at over 30 av de ansatte hadde førerkort der 160-koden utløp i løpet av de første fire månedene i 2012. I tillegg var det to førerkort som hadde utløpsdato allerede desember 2011. Vi regner ikke med at dette er enestående for eget brannvesen.

Kartlegg utløpsdatoene
Derfor vil vi anbefale på det sterkeste at alle brannvesen snarest mulig gjennomfører en kartlegging av utløpsdato på førerkortkoden blant sine ansatte, slik at alle rekker å fornye førerkortet innen utløpsfristen. Å fornye kode 160 gjøres ved at hver enkelt, via sin bedriftshelsetjeneste eller fastlege, får utstedt en ny helseattest for klasse D (buss/minibuss). I tillegg må brannsjefen, eller dennes bemyndigede, utstede dokumentasjon på at den enkelte fortsatt er tilknyttet brannvesenet og derfor har behov for å få fornyet kode 160. Dette kan gjøres felles ved hjelp av en mannskapsliste over aktuelle mannskaper. Når denne listen er sendt inn til den lokale trafikkstasjonen, kan hver enkelt ta med seg helseattesten sin og fornye førerkortet ved sin ved trafikkstasjonen når det måtte passe for den enkelte. Det er ingen krav knyttet til vedlikeholdstrening i utrykningskjøring for å få fornyet førerkortkoden!

Dyrt å glemme!
Dersom noen glemmer å fornye førerkortet innen utløpsdato, innebærer dette at vedkommende må gjennom en oppkjøring med sensor fra Statens vegvesen for å få beholde kode 160. Denne oppkjøringen er så krevende og spisset mot metoder i dagens 160-opplæring, at svært få brannmannskaper vil bestå denne oppkjøringen uten veiledning i forkant. Dersom noen forsøker å avlegge ny praktisk prøve, og stryker på denne, er det kun én måte å få tilbake kode 160 på, og det vil være gjennom et ordinært 160-kurs. Det vil dermed kunne medføre store kostnader for mange brannvesen om dette blir en realitet.
I tiden videre framover, vil vi møte dette kravet hvert år. Lag dere derfor et system hvor dere har full oversikt over alle førerkort som utgår i 2012, 2013, 2014, osv. Så blir jobben litt enklere neste år. De nye førerkortene varer i fem år. Dette er en harmonisering med diverse direktiver for klassene C og D.
Håper alle allerede har full kontroll på dette, og at jobben er i full gang.

COMMENTS