Helsekrav til røyk- og kjemikaliedykkere

HomeDiverse

Helsekrav til røyk- og kjemikaliedykkere

Testbatteriet for muskelstyrketestene er nå endret fra Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). ”Brannmannen” trykker beskrivelsen i sin helhet.

Muskelstyrketestene

Som ledd i sikkerheten for røyk- og kjemikaliedykkerene stilles krav til muskelkraften i de hovedmusklene som har størst betydning for arbeidet. Dette er strekkmuskelgruppene i ben og sete, bøy- og strekkmuskelgruppene i armene og magemusklene.
På samme måtte som i testen for utholdenhet, skal testene for muskelstyrke utføres med verneklærne på – i to av testene også med stålflaske (18 kg) på ryggen – for å gjøre testene mest mulig lik arbeidssituasjonen.

For magemusklene er det ennå ingen god test som sikrer at det bare er styrken i magemusklene som blir målt. Man velger derfor å teste styrken i magemusklene indirekte i testene for armmusklene. Både i testen for armenes bøyemuskler og i testen for armens strekkemuskler skal kroppen holdes rett – sterke magemuskler er avgjørende for dette. Svikt i musklene som holder kroppen rett, er like ofte det som begrenser hvor mange repetisjoner av testøvelsene som blir godkjente som svikt i armmusklene. Røyk- og kjemikaliedykkere må derfor trene magemusklene på lik linje med arm- og benmusklene.
I brannsituasjonen må røyk- og kjemikaliedykkerne kunne forflytte seg raskt. I tillegg til ”seig styrke” må derfor ben- og setemusklene ha en viss ”eksplosiv kraft”. Dette er bygget dette inn i testen for  ben- og setemusklene. Hver syklus av testen inneholder et lite hopp i tillegg til kroppsløftet fra huksittende til stående stilling.

For at røyk- og kjemikaliedykkerne skal kunne gjenta flere sykluser med armbøyinger,  har man valgt en test hvor en del av kroppsvekten blir avlastet.
Testen for armens strekkmuskler er den vanlige ”push up” testen.
Røyk- og kjemikaliedykkeren utfører så mange sykluser i en test som han/hun klarer. Det er ingen tidsbegrensning. Tallet for antall utførte sykluser noteres og oppbevares. Resultatene kan røyk- og kjemikaliedykkeren bruke til å måle egen fremgang i testene.
Testresultatene graderes i ”må trene mer”, ”brukbart” og ”meget bra”.
Erfaringsmessig vet man at det ikke er vanskelig å oppnå gode resultater i disse testene når en bare trener jevnlig og systematisk med enkle øvelser. Det vil derfor bli lagt til et vedlegg i veiledningen med noen helt enkle treningsøvelser som alle kan utføre – også hjemme hos seg selv.

1.    Test av ben- og hofteledds-strekkere

Øvelsesbeskrivelse:

Røyk- og kjemikaliedykkeren har joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse og vernejakke og 18 kg. stålflaske (eller annet, som sandsekk, på 18 kg) på ryggen.
Han/hun stiller seg med front mot ribbeveggen. Avstand fra ribbeveggens forkant til tåspiss av skoene skal være ca. en skoavstand. Hendene festes i skulderbreddes avstand i ribbeveggen i navlehøyde. Røyk- og kjemikaliedykkeren utfører fra denne stillingen dype knebøyninger med påfølgende rask strekning og et lite hopp, slik at personen letter fra gulvet og stanger hodet i testleders hånd. Testleder plasserer sin hånd ca. 10 cm over røyk- og kjemikaliedykkerens hode mens denne står oppreist. Den enkelte strekning (syklus) er godkjent når hodet berører testleders hånd.

Følgende forhold må passes på:

Røyk- og kjemikaliedykkeren skal gå så dypt i knebøyningene at linjen mellom kneleddet og hofteleddet skal kommer under horisontalt nivå. Ryggen skal helt tiden under utførelsen være tilnærmet loddrett. Armene er bare til støtte. De skal hele tiden være så strake som mulig og bidra til å holde balansen. 

Testresultater:

25 sykluser eller flere = Meget bra
Fra 24 til 15 sykluser = Brukbart
14 sykluser og mindre =  Må trene mer

2. Test av armstrekkere og brystmusklatur ( push-ups)

Øvelsesbeskrivelse:

Røyk- og kjemikaliedykkeren har joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse og vernejakke og 18 kg. stålflaske (eller annet, som sandsekk, på 18 kg) på ryggen.
Røyk- og kjemikaliedykkeren legger seg ned på gulvet i fot-håndstående. Håndflatene plasseres i gulvet med skulderbreddes avstand med fingertuppene pekende fremover. Kroppen skal være helt strak. Fra denne posisjonen retter røyk- og kjemikaliedykkeren ut armene og hever kroppen fra gulvet. Deretter senkes kroppen ned slik at brystet berører testleders håndrygg på gulvet. Deretter gjentas syklusen.

Følgende forhold må passes på: 

Kroppen skal under utførelsen hele tiden være strak. Det tillates ingen svai eller knekk i hoften. Testleder legger hånden på gulvet (med håndflaten ned) under testpersonens bryst. Selve brystet (og ikke en løsthengende vernejakke) skal berøre testleders håndrygg hver gang kroppen senkes for at syklusen er godkjent.

Testresultater:

12 sykluser eller flere = Meget bra
Fra 11 til 6 sykluser = Brukbart
5 sykluser og mindre =  Må trene mer

3.    Test av armbøyere og skuldermusklatur (bakside).

Øvelsesbeskrivelse:

Røyk- og kjemikaliedykkeren har joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse og vernejakke. 
Røyk- og kjemikaliedykkeren henger under en bom med undertak (håndflatene mot ansiktet). Håndfestene er i skulderbreddes avstand. Bommen er plassert slik at når røyk- og kjemikaliedykkerens armer er strake og kroppen holdes rett, så vil hodet og skuldrene henge litt lavere enn helene når disse blir plassert på kanten av et stolsete (på en høy benk eller lignende). Røyk- og kjemikaliedykkeren bøyer armene slik at brystet berører bommen og slipper seg så forsiktig ned igjen til utgangsstilling med strake armer.

Følgende forhold må passes på: 

Kroppen skal være helt strak under utførelsen. Testen skal utføres kontrollert (rolig) uten kippebevegelser i hoftene. 

Testresultater:

15 sykluser eller flere = Meget bra
Fra 14 til 8 sykluser = Brukbart
7 sykluser og mindre =  Må trene mer

Ifølge opplysninger ”Brannmannen” har fremskaffet, vil godkjent resultat på testene være minimumsgrensen for brukbart. Det betyr at man må utføre minst 15 repetisjoner av test 1 (ben- og hofteledds-strekkere), minst 6 repetisjoner av test 2 ( push-ups) og minst 8 repetisjoner av test 3 (armbøyere og skuldermuskulatur). ”Brannmannen” har ikke klart å komme i kontakt med overlege Wannag i DAT og opplysningene er dermed ikke bekreftet fra DAT. Det er ikke kjent når veiledningen vil bli offentliggjort.
 

Publisert: 02-01-2004

COMMENTS