Heisestopp utenom det vanlige

HomeRedning

Heisestopp utenom det vanlige

11. august klokka 15:56, fikk redningsbil 97 melding om heisestopp i Briskeby distrikt. Vekter på stedet melder om at en heis hadde kilt seg fast i heissjakten.

Akkurat på denne vakten var den ene av to redningsbiler ute av drift. På grunn av dette hadde redningsleder avtalt med brigadesjef at hvis det ble en tauredningsjobb denne vakten, så kunne han bruke mannskapet på stigebil 13 som har denne kompetansen.
Redningsleder ble møtt av to mann fra et heisfirma, som hadde blitt tilkalt lenge før oss. Selv om heismontører var på plass ønsket redningsleder at vi klargjorde for tauredning. Derfor ble bil 13 bedt om å bistå redningsavdelingen.
Det viste seg at motvekten til heisen hadde løsnet fra sitt feste og falt ned mot heisstol, hvor den hadde kilt seg på tvers av heissjakt (merket gul/rød på illustrasjon). Heisen hadde bare dør i første etasje og i femte etasje og sto ca. 10 meter ned fra femte etasje. Det ble bestemt at heisen ikke skulle flyttes på siden da ikke ville ha full kontroll på motvekten.

Z-drag
En redningsmann ble sendt ned i sjakten for å sikre motvekt og hjelpe opp ei dame som sto i heisen. Vi etablerte «basepunkt» to meter fra heisdør, med feste i gelender på den ene siden og rekkverk til loftstrapp på den andre siden (orange farge på illustrasjon). Det ble også satt opp en leddet stige (rød på illustrasjon) ved heisdør, slik at vi fikk overhøyde på tauet. 
Normalt ville redningsmann hatt to statiske tau og blitt firt ned, men vi valgte å bruke et statisk og et dynamisk tau på redningsmann. Det siste statiske tauet skulle vi bruke til å sikre motvekten i heissjakt. Da redningsmann kom ned til heisstolen viste det seg at motvekten lå sikkert. Da valgte vi å bruke det siste statiske tauet til «pasient». I tillegg ble hun sikret med en slynge mellom henne og redningsmann.

Fordelen med at redningsmann og pasient var på hvert sitt statiske tau var da vi skulle ha de opp. Vi hadde da to statiske tau, med hver sin I`d taubrems og hvert sitt Z-drag. Det gjorde at vi fikk fordelt vekten på hvert sitt Z-drag og to mann sto ved hvert tau og dro opp redningsmann og pasient samtidig. De var også sikret i det dynamiske tauet festet til en Asap med screamer. Hadde vi brukt normal prosedyre ville dette bety at vi måtte løfte begge på det ene tauet, med et Z-drag og et tau som sikring. Det hadde blitt tyngre og vanskeligere å få til på dette stedet siden det var trangt mellom rekkverk og vegg i femte etasje.
Vi fikk god bruk for stigen, slik at vi fikk grei overhøyde på tauene, samt en finere vinkel på tauene fra basepunkt og ned i heissjakt.
Damen i heisen var hele tiden trygg på hva vi gjorde, og lite stresset. Det gjorde jo jobben vår mye enklere på denne heisestoppen uten om det vanlige.

COMMENTS