Håndbok i ras og skred

HomeRedning

Håndbok i ras og skred

Ras og skred har på mange måter blitt et glemt og ignorert fagområde i brann-Norge generelt. I den gamle læreplanen for Befalskurs 1 sto det spesifisert at elevene skulle lære om skred, noe som i liten grad har blitt gjennomført.

I Oslo har det på flere av disse kursene blitt gjennomført både teoretiske og praktiske øvelser med skred og Oslo har gjennom NORSAR fått verdifull opplæring og erfaring som man kan trekke veksler på. Uansett er det slik at når vi står ved skredkanten som første utrykningsleder eller fagleder brann så vil politiet se spørrende på oss og da gjelder det å ikke se like spørrende tilbake. Etter at vi har rekvirert alle interne og eksterne ressurser må vi likevel ta en avgjørelse og iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt og da må vi ha kunnskap i verktøykassa.

 Go

Svenskene er som alltid tidlig ute med dette og har laget en håndbok som er veldig omfattende. Spesielt kapitlet «Hvordan skal redningsinnsatsen sikres» er verdt å gjennomgå nøye. Mannskap fra NORSAR/USAR vil kjenne igjen mye av dette.

En nøkkel til en enkel og effektiv start i slike tilfeller er å gjøre noe ukjent til noe kjent. I boka står det for eksempelvis at man skal dele skadestedet inn i Hot, Warm og Cold Zone, de samme begrepene som brukes ved hendelser med farlige stoffer og ved PLIVO. Håndboken kan lastes ned fra msb.se
Etter min mening burde DSB ha oversatt denne boka til norsk og latt den inngå i opplæringen på Norges Brannskole.

 

 

COMMENTS