Godt forberedt til skogbrannsesongen

HomeUncategorized

Godt forberedt til skogbrannsesongen

Mange brannvesen har gått gjennom deres skogbrannberedskap etter Frolandsbrannen og DSB sine føringer i ettertid. For Glåmdal brannvesen har gjennomgangen ført til nytt utstyr, ny beredskapsplan og en skogbrannreserve på 140 mann.

Glåmdal brannvesen dekker kommunene Kongsvinger og Grue som har noen av Norges største skogområder i grenseområdene mot Sverige. Det har også tidligere blitt laget planverk for skogbrann i området, men dette viste seg å være langt foreldet da DSB ba om en gjennomgang for to år siden.

– På listene vi hadde var det personer som ikke var tilgjengelige lenger. Vi trengte å få inn nye personer med lokalkunnskap, kunnskap om skogen samt utstyr og vi henvendte oss derfor kommunenes skogbrukskontor. Disse var veldig behjelpelige og vi fikk godt motiverte folk. Alle har blitt forespurt om de stiller frivillig og de svarte et ubetinget ja, sier leder av beredskap i Glåmdal brannvesen, Per Ivar Bekk.
De 140 som inngår i skogbrannreserven har fått opplæring og gjennomgått lagvise øvelser. På ledersiden i brannvesenet har alle gjennomgått et to dagers skogbrannkurs. I fjor ble det avholdt øvelser med utstyr, men også skarpe øvelser.
– Ved to øvelser tente vi på henholdsvis 12 og 20 mål skog. Det var nok noen som var litt skeptiske til det, men vi hadde vært nøye med sikkerheten og øvelsene ble veldig lærerike, sier Bekk.

Skogarealene innover på Finnskogen er enorme og det krever utstyr som er mobilt og lett håndterlig.
– Vi kan aldri dimensjonere utstyrsmessig for en stor skogbrann. Det viktigste er at vi har utstyr som vi lett kan transportere innover i skogen. For å øke denne evnen har vi kjøpt inn Unimog og ATV. På Unimogen ligger 400 meter ferdiglenket slange. Vi har også kjøpt inn GPS som er beregnet for skogområder. Den viser topografi og angir gårds- og bruksnummer.

Kommunikasjon i skogområdene er en utfordring som Glåmdal brannvesen håper kan løses bedre når de får nødnett i regionen. Varsling av skogbrannreserven er imidlertid løst ved UMS-varsling, noe brannvesenet også bruker med suksess til annen varsling. 
Langs hele grenseområdet i Hedmark fra Eidskog i sør til Trysil nord har samarbeidet med brann – og redningstjenester på den svenske siden blitt utvidet. Det er en styrke ved skogbranner, men først og fremst gjelder ordningen ved melding om husbrann eller trafikkulykker i grenseområdene. Da varsles både svensk og norsk brann- og redningstjeneste for å sikre raskest mulig hjelp. Dette samarbeidet har ført til at Glåmdal brannvesen også har startet samtaler om å kjøre to-stasjonsalarm også mellom nabobrannvesen.

– Alt i alt mener vi at vi er godt forberedt både i forhold til vanlige risikoer og til skogbrannsesongen gjennom bedre organisering, nytt utstyr, bedre kompetanse og utvidet samarbeid, avslutter Per Ivar Bekk.

Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS