Går for felles sentral

HomeDiverse

Går for felles sentral

En arbeidsgruppe, som har vurdert en felles 110-sentral for Oppland og Hedmark, har foreslått å legge denne til Elverum.

I dag er det 110-sentraler på Gjøvik, Lillehammer og Elverum i disse fylkene.
10. mai la arbeidsgruppa frem sitt forslag, som da fikk oppslutning på 22 av 24 fremmøtte kommuner. Etter dette har Lillehammer og Gjøvik reist spørsmål ved prosessen og bedt om en ekstern vurdering. 
6. juni var det ny avstemning, som denne gangen endte med at 15 av 23 brannsjefer stemte for en lokalisering til Elverum. 
Arbeidsgruppa har vært ledet av brannsjef Åge Tøndevoldshagen fra Lesja og Dovre brannvesen. Han sier at gruppa har nøye vurdert alternativene og kommet til at Elverum hadde best løsning til best pris. Prisen var i utgangspunktet beregnet til 36 kroner per innbygger i Elverum, mot 41 i Lillehammer og 45 i Gjøvik. Etter videre dialog med Elverum har østerdølene kommet fram til en pris på 29 kroner i de 46 kommunene, sier Tøndevoldshagen.  
 

COMMENTS