Fritak fra Heimevernet

HomeDiverse

Fritak fra Heimevernet

Brannmannen fikk for en tid tilbake forespørsel om deltidsbrannmenn kan få fritak fra HV-tjeneste. Vi oversendte dette til DSB hvor Sven Robert Berthelsen svarer dette:

Det er riktig at deltidsbrannmenn kan søke om utsettelse med HV-tjeneste, så lenge de har dette ansettelsesforholdet med kommunen. Dette er ikke regulert gjennom forskrift eller lignende, men er en overenskomst mellom DSB og noe som heter den sentrale koordineringsnemda.
Dog må vi gjøre oppmerksom på at deltidsbrannmenn ikke er garantert fritak –  Vernepliktsverket har pr. idag avgjørende myndighet, i praksis vil det vel være distriktssjef i HV som bestemmer.

I de aller fleste tilfeller vil det bli gitt fritak så langt vi har erfaring rundt saken, men vi kjenner i alle fall et tilfelle der HV lokalt ikke ville gi fritak. Vernepliktsverket ville tydeligvis ikke overprøve det, og da går HV foran deltidsbrannmannfunksjonen (heltid har automatisk fritak.)
Kommunene skal gjennom Fylkesmannen melde det aktuelle brannpersonellet inn til Vernepliktsverket. Det vil si at arbeidsgiver søker Fylkesmannen om fritak, som videresender den til Vernepliktsverket.
I noen tilfeller må det bli en lokal vurdering av hva som tjener samfunnsberedskapen best.  Det er mange funksjoner som skal dekkes innenfor nødetater, helse, forsvar, sivilforsvar mv., rekrutteringsgrunnlaget kan være spinkelt, og det blir konkurranse om ressurspersonene. Som oftest finner man løsninger som de fleste etatene kan leve med. Ellers er det også slik at man ikke bør være dobbeltdisponert, da man i påkommende tilfeller ikke kan være to forskjellige steder samtidig. Hvor mye realitet det er i denne problemstillingen kan man vel også enkelte ganger spørre seg om så lenge det er fred i landet. Generelt sett mener DSB at deltidsbrannmenn bør, eller enda sterkere, må få fritak fra HV, men det er fortsatt noen formelle hindre før man kommer i kategorien automatisk fritak som for heltid.

COMMENTS