En ny hverdag?

HomeDiverse

En ny hverdag?

Våre svenske kolleger har de siste årene fått en tøffere hverdag hvor trusler og angrep mot brannpersonell er blitt en stor belastning i enkelte byer.

Flere av de største byene opplever at visse personer og grupper tenner på objekter som søppelcontainere og biler kun for å tiltrekke seg brannmannskapene. Deretter blir de bombardert med gjenstander som brannbomber, steiner og flasker. Ja, det har til og med vært tilfeller hvor brannslangene har blitt kappet av. Et kort søk på youtube.com og google.com vil gi mange treff på nettopp problemene. Dessverre er det slik at enkelte har valgt å skryte av sine handlinger mot politi og brannmannskapene 

Nå i den senere tid har flere merket presset og i våres valgte en utrykningsleder i Malmø å si opp sin stilling da han ikke kan garantere for mannskapenes sikkerhet i slike situasjoner. Bydelen Rosengård i Malmø er stedet som hittil er verst rammet og der har man nå sett seg nødt til å vente med innsats på utvendige branner til politiet har sikret skadestedet og utrykningsleder anser det som trygt å sende sine mannskaper inn. Personen har valgt å gå inn som ordinær brannkonstabel. 
I de tilfeller, hvor det verken er fare for liv eller store materielle skader, har man til tider bare latt det brenne ut. Dette er en situasjon som gjør brannmannskapene på Jägersro brannstasjon tydelig frustrert. Daglige påsatte containerbranner har blitt en hverdag og jobben som brannmann har brått blitt langt farligere på bakgrunn av det nye trusselbildet.
I 2008 ble det registrert ca 10 hendelser som innebar trusler og vold mot brannmannskapene. Halvveis i 2009 er det registrert ca 19 hendelser av samme karakter bare i Malmø. Trenden har tydelig spredt seg og blant annet i Göteborg, Uppsala og Stockholm merker personalet et økende trusselbilde 

Den mest alvorlige hendelsen hittil skjedde i august i Göteborg hvor tre brannmenn ble skadd av en 6 kg tung stein som ble kastet fra en gangbro og inn i frontruta på mannskapsbilen. Mannskapsbilen var på vei til en påsatt containerbrann. Denne hendelsen skjedde etter 10 dager med stor uro i bydelen Backa. Denne natten ble det anlagt flere småbranner og flere biler ble satt i brann. I følge politiet er det overhengende sterk mistanke at steinkastingen hadde en sammenheng med denne nattens uroligheter. Angrepet blir betegnet som et mordforsøk. 
Mannskapene fikk heldigvis mindre skader og kunne kort tid etter skrives ut fra sykehuset. Denne utviklingen har tydelig kommet veldig brått på for både mannskaper og ledelse i de fleste brannvesen som er berørt. 

Tiltak 
I Malmø har ledelsen iverksatt en rekke tiltak som skal gjøre innsatsen tryggere lenge før ankomst. Ved situasjoner i Rosengård bydelen skal utrykningsleder rykke ut på egenhånd og foreta en vurdering samtidig som politiet sikrer stedet med nok personell. I mellomtiden venter mannskapene på en trygg avstand unna skadestedet. Når man anser skadestedet som sikkert skal mannskapene rykke inn på en fastsatt måte som gjør hurtig evakuering mulig. Dette betyr i praksis å plassere kjøretøyene på en slik måte at man kan kjøre rett ut. Videre skal man ved en eventuell evakuering bare legge igjen eller eventuelt kople fra utstyr og forlate stedet hurtigst mulig. 

I den senere tid har redningstjenesten i Malmø flyttet en tankbil med takmontert vannkanon til stasjonen i Jägersro. Dette vil gjøre det mulig å foreta en utvendig slukkeinnsats på en sikker måte. I Göteborg har mannskapene krevd en rekke tiltak som kamera i bilen, takkanon og forsterkede ruter. I tillegg vil de ha en større satsning på utdanning innenfor trusselvurdering og ikke minst trusselhåndtering. På den forebyggende siden har man i Rosengård etablert en ministasjon med forebyggende personell, men uten kjøretøy. Oppgavene til personalet her er å være oppsøkende på de mange stedene hvor ungdom treffes som blant annet kjøpesenter, skoler og ungdomsklubber.  I tillegg har man etablert samarbeid med frivillige ordensvakter som bistår brannvesenet og politiet der det måtte være behov. Disse ordensvaktene er tilsvarende natteravnene i Norge. Personene i denne ordningen er unge og har stor respekt blant ungdommene som utfører handlingene. De er til stede i Rosengård på dagtid og blir ved behov tilkalt på nattestid for å bistå politiet, samt å være et bindeledd. 

Hvem står bak handlingene?
Ifølge politiet og sosialmyndighetene i Sverige er det unge-ikke nordiske menn i alderen fra 12-20+ som utfører disse handlingene. Bydelen Rosengård, som er verst rammet, har et innbyggertall på ca 22000 hvorav 94 prosent har ikke-nordisk bakgrunn. 8000 av disse er barn og ungdom mellom 0-19 år. Bydelens skoler har et stort problem med ca 50 prosent stryk på ungdomstrinnet og det er økende. Dette resulterer i at man har mange ungdommer uten noen form for tilbud verken dag eller natt.

Hvorfor? 
Hvorfor disse handlingene blir begått er ikke lett å si, men det er tydelig at disse få personene tydelig ser alle nødetater og andre myndigheter som en slags fiende. Dessuten er det tydeligvis at som en gruppe foreligger det et visst markeringsbehov. 
Den viktigste faktoren man må ta med er kulturforskjeller og oppfatningen av for eksempel brannmannsrollen. I noen kulturer og land er yrket vårt ansett som ett lavstatusyrke noe som er uforståelig for enhver brannmann i den vestlige verden. Når det da i tillegg har vært noen episoder i blant annet Sverige, hvor brannmannskapene har blitt beskyldt for dårlig arbeid, så skal det veldig lite til før man slike hendelser. Uansett årsak så er det uakseptabelt at man skal få slike situasjoner og terskelen for å angripe er tydelig lav.

Hva skjer videre? 
Det er ikke godt å si. Man vil være temmelig naiv for å tro at det ikke kan skje i Norge og det er en fare for å oppleve slike hendelser i her i landet. Demonstrasjonene mot Israel i Oslo i vinter var et tydelig bevis på at det finnes personer i Norge som er kapable til å utføre lignende hendelser mot brannpersonell. Får de riktig grunn og ikke minst blir inspirert av hendelsene i Sverige, kan man enkelte steder i Norge oppleve en ny hverdag med trusler og angrep mot brannpersonell. Etter mitt syn er det viktig å være tidlig ute med å vurdere risikoen i hver enkelt by. Ikke alle byer har like stort potensial og man vil nok først og fremst kunne si at storbyene er størst utsatt. Viktigst av alt er synlighet og en god forståelse for vårt arbeid. Det er utrolig viktig for at vi skal lykkes. En rekke brannvesen i Norge burde nok samarbeide med politi, skoler og sosialmyndigheter om dette for å sikre godt nok forebyggende arbeid direkte mot ungdom. 
Til slutt vil jeg understreke at man skal være veldig forsiktig med å skape en situasjon hvor man dømmer alle kun på bakgrunn av enkeltes handlinger.

COMMENTS