Fremskutt Enhet i Bergen brannvesen

HomeMateriell/Stasjoner

Fremskutt Enhet i Bergen brannvesen

1. oktober satte Bergen brannvesen i drift sin siste anskaffelse ”Smiteren”, som en fremskutt enhet

I en by som Bergen har vi store brannfaglige utfordringer med de mange konflagrasjonsområdene. Konflagrasjonsområde er et område med tett trehusbebyggelse, hvor faren for brannspredning og videre eskalering til kvartalsbrann er meget stor. Bergen kommune har 12 områder definert som konflagrasjonsområder med tett trehusbebyggelse, som for eksempel på Bryggen, i Marken, på Sydnes og på Nordnes. Kort responstid og slagkraftig styrke er to viktige momenter i denne sammenheng. Gatene og smauene er smale i utgangspunktet, og forholdene blir ytterligere forverret når det i tillegg står parkerte biler der. Hvis man da i tillegg har snø med brøytekanter, som gjør at de parkerte bilene kommer enda lenger ut i gaten, risikerer vi å stå fast betydelig lenger fra brannen enn akseptabelt i slike områder.

Det vil gå for lang tid til vi har iverksatt innsats mot en eventuell brann og vi risikerer mer omfattende og alvorlige konsekvenser. For øvrig er mannskapsbilene i sentrum i utgangspunktet smalere enn mange andre typer brannbiler med bredde på 230 cm. Vi har jevnlige fremkommelighetskampanjer for å bevisstgjøre beboerne i områdene, men fremkommeligheten er og vil alltid være en utfordring i Bergen. Derfor startet Bergen brannvesen prosessen med å kjøpe inn et enda mer egnet verktøy til formålet, som er å ytterligere redusere innsatstiden i Bergens indre sone.

Ved utredning av biltype/størrelse/funksjon ble det også lagt til grunn at enheten skulle kunne benyttes som en førsteinnsats ved flere andre typer hendelser som for eksempel overflateredning, trafikkulykker, klemulykker og first responder-oppdrag. Det ble også lagt til grunn at enheten med personell og verktøy skal kunne være en ressurs tilgjengelig for andre enheter, som allerede er kommet frem på stedet.

Tekniske spesifikasjoner

 • Chassis Iveco Daily 4×4 med brannpåbygg
 • Seter: 1 + 2
 • Totalvekt: 5,5 tonn
 • Motor: 3 Liter, 170 Hk
 • Drift: Kontinuerlig 4×4
 • Gir: Vanlig 6 trinns manuell gir, med utvekslingsgir og høy og lav serie
 • Kraftuttak
 • Differensial sperre på bakaksling og mellomaksling
 • Vadedybde: 66 cm
 • Akselavstand: 3,40 m
 • Bredde: 201 cm
 • Lengde: 556 cm
 • Høyde: 270 cm

Utstyr

 • Cobra skjærslukker med 10 liters abrasivkar og skum, hydraulisk drift ved kraftuttak og 80 meter slange på trommel.
 • One Seven CAFS med 10 liter skumtank, hydraulisk drift ved kraftuttak og 60 meter slange på trommel
 • Vanntank 450 liter
 • IR- kamera
 • Vifte
 • Gassmåler
 • Kikkert med avstandsmåler
 • Co2-apparat
 • 2 lykter
 • 2 pressluftapparater
 • Filtermasker
 • Utstyr til overflateredning
 • Dørbrytningsverktøy
 • 2 løfteputer med tilbehør
 • Lett kombiverktøy med lite bensindrevet aggregat til frigjøring
 • Batteridrevet drill og bajonettsag
 • Motorsag med hardmetallkjede type redningssag
 • Diverse mindre verktøy
 • Teleskopstige
 • Teleskopisk “Brannhake”
 • 2 redningsvester
 • Todelt stige
 • Førstehjelpsutstyr med oksygen og defibrillator
 • Kombinert backboard/scoop-båre
 • Bobleplast
 • 2 stk tracker skredsøker (egensikkerhet)
 • Locus
   

Både skjærslukker og CAFS er to egnede systemer til slike innsatser hvor begge systemene er med slange på trommel og startes på en enkel måte. Bruksområdet til systemene er store og noe overlappende, men de er også unike på hver sin måte. Ett av systemene kan kjøres om gangen og i utgangspunktet bruker vi skjærslukkeren hvor vi kommer til med den i lukkede rom, kjellere og hulrom, og CAFS der vi trenger kastelengde og vi kan komme til brannrommet fra utsiden. CAFS er også et godt egnet middel til å skjerme vekk tilstøtende bygninger, hvor brannspredningsfaren er til stede. Med 450 liter vann på tanken har vi over 2500 liter slukkemiddel i form av skum med brukstid på over 3 minutter kontinuerlig drift. Velger vi å bruke skjærslukkeren er brukstiden i overkant av 7 minutter.

Organisering
Bruk av en Fremskutt Enhet er et nytt konsept for Bergen brannvesen. Ved hjelp av et mindre kjøretøy med bedre fremkommelighet er målet at man skal kunne gjøre en viktig førsteinnsats i påvente av ytterligere ressurser. Siden konseptet og verktøyet er relativt nytt for oss er vi nå i en innkjøringsfase hvor vi ønsker å vinne erfaring med både utstyr og metodevalg og vi “tråkker stien etter hvert som vi går”. Mannskapene har vært både naturlig skeptiske, nysgjerrige og positive til dette og det er en viktig faktor at de er med på å videreutvikle, tilpasse og optimalisere konseptet slik at det fungerer i en by som Bergen.

“Smiteren” er stasjonert i hovedstasjonen og er bemannet med en utrykningsleder og en erfaren konstabel, som er sjåfør og lanseoperatør. Det primære operative virkeområdet er Hovedstasjonens distrikt i Bergen sentrum, sentrumsdelen av Sandvikens stasjons distrikt samt tilstøtende tunneler ved trafikkulykke/brann. Videre disponeres enheten av brigadeleder, som vurderer eventuelle behov i andre distrikter. I utrykningsoppsettet skal den foreløpig kjøre på følgende hendelser:

 • Melding om brann i bygg, bil, og mindre objekter som papircontainere o.l., 
 • trafikkulykker
 • Private alarmer fra vaktselskaper
 • First responder-oppdrag (i vente på ambulansen)

Kompetanse/ HMS
To superbrukere fra hver brigade og fagansvarlig har et ukeskurs med blant annet instruktører fra Draeger, Nordic Fire and Rescue Service, og Cold Cut Systems hvor vi hatt fokus på:

 • Bilens egenskaper og bruk av IR-kamera
 • Taktikk og metodevalg
 • Teori/praksis med One Seven-systemet
 • Teori/praksis med Cobra skjærslukker

Superbrukerne har videre vært instruktører og drevet videre opplæring internt i brigadene, hvor det er seks mann i hver brigade som skal ha kompetanse til å bemanne bilen. Derav tre utrykningsledere og tre sjåfører/operatører.
Det er stor sannsynlighet for at mannskapene på denne enheten vil få utfordringer hvor man er «understerk» og føler at man ikke “strekker til” for å håndtere situasjonen slik man ønsker på en sikker måte. Man er to mann og det kan være mange oppgaver som må gjøres. Det er derfor viktig at mannskapene til enhver tid vurderer egensikkerheten nøye. Man må være realistisk og iverksette de tiltak man kan på en trygg måte og samtidig tilrettelegge for at ressursene på vei har best mulig forutsetning til å lykkes. Det er viktig at enheten samarbeider godt med de andre enhetene for at man sammen når målet på en trygg, god og mest mulig effektiv måte. Lagene må spille på lag på en enda bedre måte. Det å iverksette første innsatsen fra utsiden med bruk av et av slukkesystemene er god HMS for egne mannskaper. Man vinner tid til en bedre OBBO, til å finne og lage fraluftsåpning og videre bruk av overtrykksventilering når røykdykkerne går i innsats. Dette gjør miljøet røykdykkerne går inn i bedre, i form av mindre røyk, bedre sikt og lavere temperatur.
Avslutningsvis vil jeg påpeke at dette er spennende nybrottsarbeid for oss i Bergen. Vi øver masse og vi vil gjøre oss både negative og positive erfaringer med både bil og utstyr underveis både på øvelser og ved reelle situasjoner noe vi vil bruke videre i utviklingen av konseptet.

COMMENTS