Fra grunnkonsept til «skreddersydd»

HomeDiverse

Fra grunnkonsept til «skreddersydd»

I 1983 utformet det svenske Kommuneforbundet og Räddningsverket, i samarbeid med ca 30 kommuner, et konsept for hvordan det optimale, kombinerte slokke- og redningskjøretøyet skulle se ut og hva det skulle utstyres med.

«BAS-bilen» skulle være første bil på plass og klare både sloknings- og redningsoppdrag, den erstattet dermed flere tidligere typer kjøretøy. Bilen er derfor utrustet for alle tenkbare situasjoner. For slokking finnes en vanntank med 3000 liter vann, en tank med 400 liter skumvæske og en pumpe som leverer 3000 liter/min. Etterfylling av vanntanken kan skje fra åpent vann eller fra vannledningsnettet. Pumpe og vannmengde reguleres fra et oversiktlig manøverpanel. Slokkeutrustningen finnes i enhetens høyre bakre skap, i det bakre venstre skap finnes klippe og skjæreverktøyet for redningsinnsatser. Videre finnes en 10-14 meter lang stige, røykdykkerutstyr samt annen utrustning for å redde mennesker i nær sagt alle slags typer ulykker. Ett varmesystem garanterer at bilens utrustning er funksjonsdyktig ned til minus 30 grader. Ut over grunnkonseptet kan «BAS-bilen» kompletteres med et omfattende tilvalg av utrustning.

 

«Skreddersydd»

For øvrig er det viktig å være klar over at det for «BAS-bilen» egentlig ikke finnes noen enhetlig krav på hvordan bilen skal se ut eller være utrustet. Et hvert brannvesen bestiller bilen etter egne ønsker og behov.
Biler som leveres til Grønland klarer til eksempel minus 50 grader uten at utstyr eller vann fryser. Biler i Stockholms indre by klarer seg
med vanntank på 2000 liter, etter som man alltid kan kople seg til vannledningsnettet. Til gjengjeld behøver man på bilen særskilt utstyr for å redde og ta hånd om mennesker som har falt i vannet eller som er skadet i forbindelse med tunnelbaneulykker.

På landsbygda kan nærhet til og tilgang på vann være et større problem, derfor kan det være nødvendig med ekstra plass for slanger på bilen. I senere tid inngår ofte satellittposisjonering, GPS, med i ønsket om tilleggsutstyr.
Av annet tilleggsutstyr kan nevnes en 5 kw generator som blir drevet av bilens kraftuttak og gir stabil frekvens uavhengig motorens turtall. Enheten er enkel å montere, pålitelig og svært stillegående. Med sin rene sinuskurve er generatoren anvendelig til avansert elektronisk utrustning som elektrisk verktøy, målerutstyr etc.

Canbus

Bilens datamaskin er tilkoplet et canbus-system. Dette er en installasjon som kan sammenlignes med et bredbåndsystem for informasjon og impulser til og fra bilens ulike funksjoner. I stede for en elkabel til hver lampe og en kabel til for hvert signal som sendes mellom relé og mottaker, kan alle signaler sendes i en og samme kabel. Systemet kalles canbus og finnes allerede i de fleste nyere personbiler. For brann- og redningsbiler med så mange ulike behov for styringer, signaler og informasjon er systemet særlig anvendbart.
Man kan eksempelvis registrere og lagre informasjon om hvor mye vann som er brukt ved forskjellige innsatser samt hvilket utstyr som har vært i bruk ved visse tilfeller, opplyser produktutvikler Jan Peterson i ARS. I tillegg får man en helt annen kontroll, økt driftssikkerhet og oversikt av redningsinnsatsen, tilføyer han.
«BASbilen» er i dag det helt dominerende konseptet i Sverige hva gjelder brann/- og redningsbiler. Det kombinerte kjøretøyet er utviklet til å bli det komplette systemverktøy for et hvert moderne brann/- og redningsvesen. Bilens funksjoner er lette å anvende samt at tilgjengeligheten er ekstrem høy. Man kan anta at det ikke er tilfeldig at ARS er størst i Sverige på brann/-redningsbiler.

For å komplettere bilene med utstyr samarbeider ARS med over 300 underleverandører. Både grunnutrustning og tilleggsutstyr fornyes stadig og vi ligger meget langt fremme i den tekniske utviklingen, opplyser Bror Jonsson, president i moderselskapet Autokaross i FIobyAB.

-Vi er ikke bundet til noen bestemt leverandør, uten at vi kan velge den utrustning og produkter som er tilpasset kundens behov, men vi orienterer gjerne om hvilke type utrustning som er den mest optimale om dette er ønske-Autokaross Rescue Systems,(ARS) 44 ktig nok et meget ungt foretak, sier han, men bedriftens kompetanse og erfaringer strekker seg betydelig lenger tilbake i tiden. Bedriften ble grunnlagt allerede i 1918, til a begynne ble det blant annet laget tresko, pa 1920-tallet startet utvik
lingen ay karosseriproduksjonen og pa 50-b0 tallet var vi en betydelig aktnr i markedet nar detgjaldt produksjon av fflrerhus til lastebiler.

 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS