Førstehjelp i fokus hos «Gutta i Røyken»

HomeDiverse

Førstehjelp i fokus hos «Gutta i Røyken»

Røyken brann og redning har gode tradisjoner på first responder-oppdrag og har valgt å legge stort fokus på å holde høyt nivå på førstehjelpsoppdrag.

Sentralt plassert på Midtbygda, like inntil hovedfartsåren RV23, ligger Røyken brannstasjon. Stasjonen ble bygget i 2010 og samme år gikk Røyken over til døgnkasernert vaktordning og ble et yrkesbrannkorps. I kommunen bor det ca. 21.500 mennesker og den er i stor vekst. I tillegg har Røyken brann og redning (RBR) førsteutrykning til nordre del av Hurum kommune, hvor det bor rundt 4000 mennesker. Vaktlagene består av fire kasernerte mannskaper og en brannkonstabel på hjemmevakt. Brannkonstabelen på hjemmevakt har som primæroppgave å bemanne tankbil ved behov, men disponerer også en røykdykkerbil under sin vaktuke og kan dermed rykke direkte ut til skadestedet ved meldinger om first-responder/bistand helse.

Rykker ofte ut på First-responder

På hele Hurum-halvøya finnes kun en dagambulanse og en døgnambulanse. Disse skal dekke de rundt 31.000 innbyggerne i både Røyken og Hurum kommuner. Mannskapene i Røyken brann og redning blir derfor ofte tilkalt på hjertestans og andre first-responder oppdrag, og av ca. 800 utrykninger i året er rundt 10 prosent (69 stk. i 2016) av disse såkalte first-responder oppdrag eller bistand helse.
RBR tenker ikke utelukkende brann, vi tenker redning og akutt førstehjelp. Og der vi kan bistå de andre etatene eller samfunnet forøvrig, så gjør vi det.
    •    Om jeg skulle bli alvorlig syk eller noen av mine nærmeste skulle få hjertestans eller ha behov for annen akuttmedisinsk hjelp, vil jeg helst ha helsepersonell i form av ambulanse eller legehelikopter til å hjelpe meg. Men om ambulansen er langt unna eller er opptatt blir jeg lettet om jeg får hjelpen kommer i form av en brannbil og fire – fem profesjonelle brannfolk. Det viktigste for meg da, er at jeg får hjelp og psykisk støtte, forteller brannmester som er på vakt.

 

Vi får mye skryt fra helsevesenet for den jobben vi gjør. Men den største tilfredsstillelsen er likevel følelsen av å ha gjort en best mulig jobb. Det å få lov til å trykke på knappen på hjertestarteren er som å vinne i Lotto.
    •    Det er bekreftelsen som forteller oss at det vi eller andre på stedet har gjort fram til det punktet, har fungert. At det har vært riktig, rett og slett, sier en av RBRs brannkonstabler.
Det er en ubeskrivelig følelse å bidra til å redde et liv. Samtidig er det også viktig å ikke glemme de små tingene som kan bety like mye for enkeltindividet. For ofte utretter vi like mye i form av å ha en hånd å holde i, en skulder å gråte på eller rett og slett bare å lytte til mennesker.

Bakgrunn som ambulansesjåfør

Brannsjef Tom Folvik forteller at mannskapene blir jevnlig kurset og har god erfaring med å praktisere førstehjelp. Flere av de eldre mannskapene jobbet faktisk som ambulansesjåfører da ambulansetjenesten ble utført av brannvesenet for en god del år siden. Brannsjefen tror at dette er en av grunnene til at man alltid har hatt en positiv holdning til first-responder oppdrag i RBR. Folvik har selv fagbrev som ambulansearbeider og var ambulansesjåfør fra tiden han jobbet som brannkonstabel i Asker brannvesen. Han har også jobbet på AMK i Vestre Viken. Det er et veldig godt samarbeid mellom nødetatene på Hurum-halvøya, noe som ble ytterligere forsterket da ambulansetjenesten i Vestre Viken valgte å flytte dagambulansen fra stasjonen i Sætre til Røyken brannstasjon som et prøveprosjekt. Målet med prosjektet var å se om flyttingen hadde positiv innvirkning på responstiden til ambulansen. Prosjektet ble avsluttet 23.desember 2016 og skal nå evalueres. Meningene blant brann- og ambulansepersonellet er imidlertid tydelige. Bedre tid til samøvelser, større faglig utveksling og større forståelse for hverandre er noen punkter mannskapene mener prosjektet har hatt klare positive effekter ved.

Godt samarbeid

Når vi blir kalt ut til en adresse, venter vi med pasienten til ambulansen kommer. I de tilfellene vi er usikre, kan vi rapportere det vi ser til AMK og få beskjed om hva vi kan gjøre. I mange tilfeller er det snakk om enkel førstehjelp i form av behandling av sårbehandling, måle oksygenmetting i blodet, gi oksygenbehandling og sjekke puls og pustefrekvens.
Vi har hjertestarter og oksygen på førstebil, reservebil, røykdykkerbil og kommandobil. På førstebilen og reservebilen har vi i tillegg godt utstyrte akuttsekker.
    •    Vi har valgt å utstyre oss såpass godt på førstehjelpssiden med tanke på at to sammenfallende first-responder oppdrag ikke er uvanlig. I tillegg er det heller ikke uvanlig at innsatsleder brann eller tankbilvakt er først framme på hendelsen og må begynne HLR i påvente av hovedstyrken. På bekreftet hjertestans blir vi ofte sendt som nærmeste enhet i tillegg til at AMK varsler to ambulanser og legehelikopter. Samhandlingen på skadestedet mellom nødetatene er upåklagelig, sier brannmesteren.
Han tror at god bekjentskap mannskapene imellom, en uformell tone og engasjerte folk er nøkkelen. Samtidig sier han at samlokaliseringen med ambulansen og nærheten til Røyken og Hurum lensmannskontor har en klar positiv effekt.
Lensmannskontoret er lokalisert tvers ovenfor parkeringsplassen for Røyken brannstasjon og det er ikke uvanlig at man har ambulansefolk og politifolk innom flere ganger i uken på øvelser, fysisk trening eller felles middag.
    •    Dette gjør at vi fungerer bedre sammen ute i felten og at ting går mer på automatikk, forteller brannmesteren.

Eget initiativ

Brannsjef Folvik forteller at det er mannskapenes egen fortjeneste at de ligger på det høye nivået de gjør i dag. RBR har ikke gjennomført noe MVPA-kurs blant sine mannskaper, men flere av mannskapene er godkjente førstehjelpsínstruktører. I tillegg er engasjement og god dialog med ambulansetjenesten grunnen til god kursing og mye samøvelser.
    •    Det at RBR har kjørt på first-responder oppdrag siden tidlig på 2000-tallet bidrar også til at mannskapene har en generell holdning til at dette er en oppgave vi skal drive med. Vår primæroppgave er å redde liv enten vi gjør det med røykdykkerutstyr eller hjertestarter, avslutter Folvik.

 

Publisert: 27-04-2017

COMMENTS