Førerkort for deltid/brannkonstabel

HomeDiverse

Førerkort for deltid/brannkonstabel

Det har nå blitt nedsatt et arbeidsutvalg som skal se på kompetanse samt muligheten for å utvikle utdanningen til brann-Norge i dag. Jeg vil i den setting nå forsøke å sette i gang en debatt om hvordan en skal kunne klare å rekruttere nye brannkonstabler til deltids styrken i Norge uten at det skal bety store utgifter for den som måtte bli tilbudt en stilling som deltidsmannskap.

Ved å sette i gang en debatt rundt dette emnet så vil det også være mulighet for å kunne påvirke arbeidsgruppen på en positiv måte, slik at de kan ta med seg denne problemstillingen i deres videre arbeid. Som kjent er det veldig ofte ønskelig med en relevant kompetanse før en kommer i betrakting som brannmann. Så er ønsket stort for at en innehar førerkort klasse C, (lastebil). Som om ikke det er nok, så vil en jo også at kandidaten skal inneha utrykningskompetanse (kode 160).

Frem til dags dato så er det veldig mange mindre brannvesen, som klarer å skjule sitt behov med at de har ”motorredskap” i sin bilpark og således vrir seg unna kravet fra veidirektoratet i dag. Men dette er en kortvarig ordning.
Når en da legger til grunn at stillingsprosenten, som deltidsmannskap, normalt ligger på er 0,96 til gjerne 4 prosent stilling, så blir det vanskelig å forsvare utgiftene hver enkelt får for å tilegne seg følgende kompetanse;

– Klasse C (lastebil)
– Utrykningskompetanse Kode 160
Hva mener leserne vil være en fornuftig løsning på denne problemstilling:
– Skal det lokale brannvesen/IKS betale denne utdanningen?
– Skal den enkelte ”kandidat” betale denne utgiften?
– Skal DSB eventuelt Justisdepartementet gå inn og ta denne utgift?
– Skal vegdirektoratet komme på banen og lage til et eget ”løp/utdanning” for brannvesenet i samarbeid med DSB?
– Bør denne kompetanse legges inn under grunnutdanning/deltid?

COMMENTS