Flere tilsyn, mindre saksbehandling

HomeForebyggende

Flere tilsyn, mindre saksbehandling

Brannvesenet har fått hjemmel for å føre tilsyn med farlig stoff.  DSB skal fortsatt føre tilsyn med de virksomhetene som representerer en betydelig risiko eller der det anses som nødvendig for å ha oversikt over risikoen knyttet til håndtering av farlig stoff. Direktoratet vil også initiere større tilsynsaksjoner og gjennomføre tilsyn i samarbeid med brannvesenet. 
 
¬Brannvesenet har brukt mye tid på å behandle søknader om oppbevaring av farlig stoff. Denne oppgaven bortfaller nå som kravet til søknad og tillatelse er erstattet med utvidede krav til håndtering av farlig stoff i forskriften samt meldeplikt.
 
– De ressursene som nå er frigjort ønsker vi at skal brukes på tilsyn. Det er en mer risikobasert tilnærming, og tilsyn bør gjøres ut fra en vurdering av hvor risikoen er størst i den enkelte kommune, sier avdelingsleder Tom Ivar Hansen i DSB. 
 
DSB gjennomfører for tiden kurs over hele landet for brannvesenet om det utvidede tilsynsansvaret i forbindelse med farlig stoff. Det er også utarbeidet veiledningsmateriell til hjelp for de som har plikter i forskriften og brannvesenet. 
 

COMMENTS