FDNY: Brann i tårnkran skyltes hydraulikklekkasje.Mannskaper spyler store mengder vann mot tårnkranen. Foto: FDNY

HomeBrann

FDNY: Brann i tårnkran skyltes hydraulikklekkasje.

Brannen i en tårnkran som delvis kollapset på Manhattan i sommer kan ha vært forårsaket av en hydraulisk væskelekkasje i maskinens motorrom.  

Det ser ut til å ha vært hydraulikkvæske lekket fra motorrommet på en oppvarmet metallplate, og antente brannen på kranens maskindekk. Fører av kranen forøkte å slukke brannen innledningsvis, men brannen eskalerte voldsomt og vedkommende måtte etter hvert evakuere seg ned. 

Tårnkranen som stod plassert 45 etasjer over 10th Ave. mellom West 41st og West 42nd streets i Hell’s Kitchen, tok fyr rundt klokken 19:30 da arbeidere flyttet en 16-tonns last med betong, sa tjenestemenn fra brannvesenet.

Maskinens 54 meter lange bom kollapset deretter og traff en bygning over gaten ved 555 10th Ave,  før den krasjet mot gaten nedenfor, viste dramatiske opptak av folk som har filmet hendelsen.  

FDNY talspersoner uttaler at det var en krevende situasjon innledningsvis, men understreker samtidig at dette er hendelser de har trent for å håndtere og har prosedyrer på.  Det var aldri aktuelt å starte en offensiv innsats mot brannen ved å sende opp mannskaper i krana. Vi hadde også god kontroll på fører som var i ferd med å evakuere seg ned.  Det som ga oss utforinger var at bommen raste i bakken omtrent i det vi ankom skadestedet. Den traff delvis også bygget på motsatt side som førte til en del nedfall. Tolv personer ble skadet inkludert tre brannkonstabler,  men ingen av dem alvorlig.  

Det ble besluttet å evakuere flere bygg i nærheten, samt å få etablert vannposter fra omkringliggende bygg for å slukke brannen på trygg avstand.  Det blir raskt etablert stab og det er over to hundre brannfolk i arbeid, både ift etablering av slukking og sikring/ søk av eksponerte bygg. På det meste var det tre utlegg i bruk og brannen var slukket etter halvannen time.  Konstruksjonen på resten av tårnkranen var ansett som stabil, så etter hvert ble evakueringssonene fjernet og opprydding kunne starte.  

FDNY har hatt flere hendelser med tårnkraner, bl. a  i 2016 hvor en 160 meter høy kran raste ned i  og drept to personer og skadet flere. Den gang var det ingen brann som var årsaken til kollapsen, men svikt i monteringen. 

 

Kilde: FDNY/Firehouse