Etterslukk, hva så?

HomeBrann

Etterslukk, hva så?

Ordtaket ”ingen røyk uten ild” er vel noe vi alle kjenner til. Som brannmenn er vi flinke til å beskytte oss mot både temperaturer og røykgasser når vi er i en røykdykkerinnsats. Men hva skjer når ilden er ”slukket” og vi beveger oss over til etterslukkefasen.

Som en ivrig og engasjert brannmann har jeg dessverre ved flere ganger lagt merke til at vi kanskje har en mer avslappet holdning til verneutstyr når man ikke lenger ser flammer og glør. Dette er jo svært bekymringsverdig da vi vet at det fremdeles er store mengder giftige gasser og skadelige partikler igjen i det miljøet vi jobber i.
Da mye av arbeidet i forbindelse med etterslukk består i graving, riving og nedtagning av tak og veggplater vet vi at det blir mye ”dritt” i lufta. Spesielt bra er det ikke å være i et rom hvor lyset fra lykta viser en kompakt linje av gips, sot, røyk og støv. Her må det da ringe en bjelle! 
I slike tilfeller er det mye bedre å gå ut og heller la rommet få ventilere seg en stund, eller at man rett og slett tar på seg fullstendig åndedrettsbeskyttelse og kan gjøre en god jobb.

Eventuelt kan vi jo bruke filtermasker, men husk på at det er god gjennomtrekk av luft og nok oksygen i området du skal oppholde deg i.
Beskyttelse mot partikler i lufta gjelder ikke bare åndedrettet, men det er også viktig å  beskytte synet. Det er jo håpløst å gjøre en god jobb hvis man stadig må knipe igjen øyna for å ikke få noe rusk i dem. Bruk gjerne visiret vi har på hjelmen, men den beste løsningen er CE- godkjente vernebriller.
Skal du benytte motorsag eller annet motorisert verktøy, så følg HMS- rutinene til ditt respektive brannvesen. På etterslukk har vi god tid og kan ta på oss både vernebukse og hørselvern for å sikre oss selv og hverandre. 
Dersom dere føler at dere ikke har bra nok eller ikke har skikket verneutstyr til disposisjon, prat med verneombudet deres og få gjort noe med saken. Det er tross alt helsa vår vi snakker om.
Ta vare på hverandre folkens, brannfolk vokser ikke på trær!

COMMENTS