Et velsignet samarbeid

HomeDiverse

Et velsignet samarbeid

Ikke alle samarbeidslesninger mellom brannvesen har vært like smertefrie og kanskje var det som en ekstra sikkerhetsanstaltning at selveste biskop Sigurd Olsberg velsignet det nye Drammensregionens brannvesen IKS ved den formelle åpningen 1. mars på Drammen brannstasjon.

Men la oss si det med en gang, det er ingen ting som tyder på at samarbeidet ikke skal fungere godt.
Drammensregionens brannvesen IKS består av kommunene Drammen, Lier, Sande og Svelvik og skal betjene ca. 90.000 mennesker. Brannvesenet vil ha 170 ansatte hvorav 105 er heltid og 65 er deltid. Det er en brannstasjon i hver av kommunene.

Drammensregionens brannvesen er organisert etter lov om interkommunalt selskap (IKS) og styres av et representantskap og et styre. Representantskapet består av politikere mens styret er det første ikke-politiske styret av et brannvesen i Norge med representanter fra blant annet næringslivet.

– Det primære med samarbeidet er ikke økonomisk gevinst, men å gi en større trygghet for innbyggerne, sa rådmann i Svelvik, Svein Torgersen i sin tale. Samarbeidet kan også utvides til å omfatte flere kommuner, men et samarbeid må ønskes av de involverte. Derfor er det viktig å ta et skritt om gangen.

Og kanskje blir samarbeidet utvidet fortere enn man aner, for allerede har Røyken kommune meldt sin interesse. Samtidig diskuterer man med Ringerike og Kongsberg om felles 110-sentral for fylket.

– Etter to måneders drift, fungerer beredskap og forebyggende arbeid godt, sa brannsjef Torgeir Andersen på åpningsdagen. Likevel har vi et godt stykke arbeid foran oss. Lønnsvilkår skal harmoniseres og det skal utarbeides ny brannordning. Kompetanseheving og samordning av rutiner skal også gjennomføres. Men samlet sett står vi dag langt bedre rustet til å møte de risikoer og krevende beredskapsoppgaver brannvesenet står foran i framtiden.

 

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS