Endelig!

HomeDiverse

Endelig!

For en sjelden gangs skyld fikk vi et oppgjør vi kan si oss fornøyd med. Brannfolkene i Oslo fikk ved dette oppgjøret et sjeldent godt resultat. Som alle brannfolk vet, er det ikke mer enn fortjent, men det er likevel morsomt at vi fikk såpass på en gang. Vi har vært en tapende gruppe gjennom mange år, så dette løftet oss jo bare nærmere der vi bør være.

Årets oppgjør er et resultat av langsiktig jobbing fra Oslo brannkorpsforening (OBF) opp mot Norsk Kommuneforbunds Osloavdeling. Som så ofte før ble det lange forhandlinger. Det hele startet 8. april og endte med brudd 7. mai. Meklingen kom i gang 21. mai og ble ferdig 25. mai etter mange timer på overtid.

 

 

For mye?

Årets oppgjør viser at ingen i Oslo, inkludert dagtidspersonell fikk mindre enn ca. 33 500,- i påslag på årslønna. Når det gjelder utrykningsstyrken, øker lønna for en konstabel med maksimal ansiennitet, dvs. 16 år, med ca. 53 000,-. Branninspektører på vakt var de som kom best ut, med ca. 61 500,-. Tilleggene ved dette oppgjøret fordeler seg på flere ting. Det viktigste er at alle på vakt med maks lønnsansiennitet ble løftet 7 lønnstrinn, vi kom dermed vekk i fra fagarbeiderstatus. Branntjenestetilleget ble også økt med ca. 15 000,- for vaktstyrken. Dette kom da opp i 22 000,-. Tillegget dekker aktivitet på natta og inntil to timer overtid når beredskapsmessige forhold tilsier det, f. eks. ved store branner eller større ulykker. Dagtidspersonell mistet sitt branntjenestetillegg, men det ble kompensert med to ekstra lønnstrinn. 40 % nattillegg som var et av våre hovedkrav ble ikke innfridd, det får bli ved neste korsvei. Vi har i dag bare 40 % fra kl. 17.00 til 21.00. Det virker som om kommunen nesten er villig til hva som helst bare det ikke heter 40 %. Et annet positivt resultat av årets oppgjør er at brannfolk nå lønnes etter fellesbestemmelsene når det gjelder overtid og ekstravakter.

Sover hjemme

Lønnsoppgjøret denne gangen skapte mye engasjement blant brannfolka i Oslo. Etter tariffkonferansen som NKF Oslo hadde i fjor høst, ble det skapt en del forventninger. Der ble det nemlig vedtatt at brannfolka skulle ha første prioritet blant de ulike gruppene i Oslo kommune. Bakgrunnen for det var et godt forarbeid og fin fremlegging av argumentene fra Oslo Brannkorpsforening. Det er likevel ikke tariffkonferansen som sitter på pengesekken. Derfor ble det under et av informasjonsmøtene til OBF på vårparten, bestemt at vi skulle lage en PR-gruppe. Engasjementet var stort, så det var ikke vanskelig å få med folk på dette. Det kom en del forslag fra medlemmene. Det hele endte opp med at det ble laget en stand på Egertorvet. Denne var bemannet av to brannfolk i utrykningstøy 24 timer i døgnet i 14 dager. Målet der var å informere publikum, og kanskje noen politikere om vår arbeidssituasjon. Det ble trykket opp en informasjonsfolder, laget et lite bål og litt blålys etc.  For de som har jobbet tett opp mot politikere og bevilgende myndigheter har følt at det har vært mye kunnskapsmangel. Vi opplevde blant annet ved en tidligere markering at ”vår byråd” trodde vi lå hjemme i våre boliger med personsøkere på natta, og rykket ut derifra. Da sier det seg selv at det er vanskelig å få nattillegg når våre politikere ikke er bedre opplyst enn som så. Hvilken verdi et sånt opplegg har utad er vanskelig å måle, men det som er helt sikkert er at det er med på å styrke samholdet blant medlemmene.

Skuespillere

1. mai markeringen viste også at vi mente alvor i år. Selv i dårlig vær mønstret vi mellom 150 og 200 brannmenn i tog. Vi fikk også der støtte fra nesten samtlige av skuespillerne i den nye tv-serien til NRK, ”Brigaden”. De var først med på en liten markering på Hovedstasjonen og så gikk de først i toget vårt. Vi hadde vel håpet at det skulle hatt en enda større PR-effekt, men det skyldes kanskje også at ikke skuespillerne har den samme kjendisstatusen enda som de vil ha om et halvt års tid, når serien har startet.

Ikke i mål

På et informasjonsmøte som ble holdt etter oppgjøret, sa Mari Sanden fra NKF Oslo at hun ikke trodde hun kom til å oppleve flere sånne oppgjør i sin periode, men som hun sa videre er det fortsatt mange ting å jobbe med. Hun kunne selvfølgelig ikke love noen ting for fremtiden, men signaliserte likevel at det er viktig at vi fortsatt holder engasjementet oppe.
Oslo-oppgjøret bør også være en inspirasjon for det øvrige brann-Norge, selv om de også fikk et bedre oppgjør i år enn det vi har hatt de siste årene. Mange har nok til tider vært oppgitt over NKF og følt at de ikke har gitt oss den støtten de burde, men ved dette oppgjøret så har de vist at de kan når de vil. Dette viser vel også at vi som gruppe bør stå samlet. Totalt sett er vi ingen stor gruppe, det gjør det enda viktigere at vi står samlet.  Årets meklingsresultat er i skrivende stund ute til uravstemning, men det skulle forundre mye om det skulle bli forkastet av medlemmene.
Det er også satt av 1,2% av lønnsmassen på årsbasis til lokale forhandlinger. Denne skal i hovedsak brukes til å rette opp skjevheter som har oppstått. Disse forhandlingene skal sluttføres innen 1. oktober i år.

 

 

Publisert: 04-05-2002

COMMENTS