Endelig dykkertjeneste i Vestfold

HomeVannredning

Endelig dykkertjeneste i Vestfold

Mens redningsdykkerberedskap har blitt etablert mange nye steder de siste årene har landets mest besøkte kyststripe vært uten en god beredskap mot drukning. Men nå har endelig Larvik brannvesen fått gjennomslag politisk og innen 2020 vil dykkerberedskapen være fullt operativ.

18 steder i landet er redningsdykkerberedskap i dag etablert, men på den folkerike kysten mellom Drammen og Kristiansand har det kun vært Røde Kors i Bamble som har hatt en form for beredskap. Ved drukningsulykker har derfor redningsdykkere fra brannvesen i Drammen, Oslo, Fredrikstad, Kongsberg og Kristiansand bistått, men det har medført at utrykningstiden har blitt lang. I 2014 omkom 14 personer i Vestfold.
Østre Agder brannvesen har jobbet med å etablere en redningsdykkerberedskap lenge og da de fikk gjennomslag gjennom Brannløftet for dykkerbil inkludert opplæring, tok de et langt skritt mot en etablering.  De regner med å komme i gang i 2017. 

 

Utfordrende å etablere

Dykkerberedskap i Vestfold har vært et tema flere ganger tidligere, men nå er det politisk vedtatt i Larvik å bruke 4,5 millioner kroner på å etablere en redningsdykkerberedskap. Neste år er det avsatt 1,2 millioner kroner som skal gå til innkjøp av bil og utstyr og en oppstart av opplæringen. Det har vært diskutert et spleiselag med nabokommuner, men interessen var lav og Larvik står for kostnaden alene. Dykkerberedskapen i Larvik vil kunne dekke Vestfold og store deler av Telemark.

Leder av beredskapsavdelingen i Larvik brannvesen, Jan Olav Vagle er fornøyd, men spent.
    •    De ansatte har vært veldig positive og er klar over at alle må strekke seg for at vi skal få til dette for det er en utfordring å starte opp en dykkerberedskap 24/7 i et brannvesen med bare 28 ansatte. Vi har beregnet at vi trenger minimum 16 utdannede redningsdykkere for at vi skal klare å være minst 3 dykkere på vakt til enhver tid. Derfor er det litt flaks at vi nå likevel skal ansette flere nye brannkonstabler, for da kan vi teste disse opp i mot å bli dykkere, sier Vagle.

Utrykningsleder i Larvik brannvesen, Tom Ørbæk har vært en av pådriverne for å få etablert en redningsdykkerberedskap. Han er veldig glad for vedtaket.
    •    Vi har hatt flere ulykker hvor vi har sett behovet for drukningsberedskap. I fjor rykket jeg ut da to menn druknet ved Mølen. I januar måtte jeg stå på kaia i 53 minutter og se ned på bilen med en kvinne inne i uten å kunne gjøre noe mens vi ventet på dykkere fra Drammen. Det var utrolig frustrerende. Nå får vi etter lang kamp endelig den dykkerberedskapen som jeg mener samfunnsansvaret tilsier, sier Ørbæk.

 

COMMENTS