Over en kaffekopp

HomeDiverse

Over en kaffekopp

Arne Jørgen Påsche er brannsjef i det nystartede Namdal brann og redningsvesen som omfatter kommunene Grong, Overhalla og Høylandet i Nord-Trøndelag. Han har lang erfaring fra brannvesen og har vært brannsjef tidligere for kommunene Høylandet og Grong.

Hva opptar deg om dagen?
    –    Vi startet opp Namdal brann og redning 1. september i fjor og jeg har jobbet endel med å samordne avtaler og instrukser. Kommunene er i utgangspunktet ganske like, men det skiller en del på  kompetanse og det er lønnsmessige ulikheter. Målet er å få harmonisert dette, og få gjennomført deltidsreformen for deltidsmannskaper som ikke har utdanning på kurs i 2017/18.
    –    Arbeidet med ROS-analyse tar også mye tid. Den skal lage grunnlaget for ny brannordning og vil være dimensjonerende for mannskapsstyrken på den enkelte stasjon. Brannstasjonene vil jo ligge fast, men det kan bli endringer i forhold til risikobildet. De største risikoene vi har er, E6, jernbanen og RV 17 og den største delen av våre oppdrag i dag er trafikkulykker.  Men vi ser at oppdragene dreier mer mot helseoppdrag og naturskapte hendelser og dette må vi også være bedre trent på.
Påsche er bekymret for rekrutteringen og er redd økte krav til kompetanse kan få uheldige følger.
    –    Kravene må være slik at de er overkommelige for folk som skal gjøre dette på sin fritid. Jeg har også tro på at vi kan utnytte egne mannskaper enda bedre til intern opplæring og øvelser for å unngå at mannskaper må bruke mye tid på å reise bort for å få opplæring.

Skryt til kommunene

Namdal brann og redning er et vertsbrannvesen hvor Grong er vertskommune. Påsche ser at et IKS kunne gjort driften mer forutsigbar når det gjelder investeringer.
    –    Vertskommuneavtalen sier at drift av brannstasjoner, biler og utstyr er den enkelte kommune sitt ansvar, og således er vi avhengige av at kommunestyrene i de enkelte kommunene selv prioriterer behov. Mannskapene med kurs, lønn, vernebekledning etc. ligger inn under fellesskapet, men jeg vil gi skryt til kommunene. De er bevisste på behov vårt og vi får til våren blant annet en ny mannskapsbil til Overhalla samtidig som ny mannskapsbil til Grong legges ut på offentlig anbud i disse dager. Vi har også håp om at Høylandet prioriterer og legger ny mannskapsbil inn i neste budsjett da denne begynner å dra på årene.
Det nystartede Namdal brann og redningsvesen er resultatet av mange utredninger om felles brannvesen i Namdalsregionen. I utgangspunktet ble det jobbet med etablering av et felles brannvesen for 13 kommuner i Namdalen. Denne utredningen ble etterhvert lagt bort da flere kommuner valgte andre løsninger på samarbeid innenfor brannvesenet.
    –    Vi har imidlertid et godt samarbeid med alle brannvesenene. Nå avventer nok mange på kommunereformen før de tar noen skritt videre. Fra mitt synspunkt tror jeg det ville vært passende med fire til fem brannvesen i Nord-Trøndelag. Da hadde vi fått brannvesen basert på naturlige regioner. Blir det for stort mister vi lokalkunnskapen som vi er helt avhengig ved hendelser og aksjoner, sier Påsche. 

Fakta:

Hvem: Arne Jørgen Påsche
Arbeidssted: Namdal brann og redning
Stilling: Brannsjef
Alder: 50 år
Ansatt siden: I brannstilling siden 1988.
Sivil status: Gift og 2 barn
Arbeid før brannvesenet: Avdelingsingeniør og teknisk sjef.

Sitat:
    –    Passende med fire til fem brannvesen i Nord-Trøndelag –

 

Publisert: 02-03-2016

COMMENTS