«En gylden sjanse»

HomeDiverse

«En gylden sjanse»

I mange år har norske brannvesen slitt med ulik farge på hjelmen. For oss spiller det muligens ikke så stor rolle, men for samarbeidspartnerne våre kan det være litt mer problematisk.

I Oslo lærer politiet at personen med rød hjelm er leder, de med blå hjelmer er mannskaper. I Trondheim er det motsatt, blå er leder og rødt mannskap. Når Nedre Romerike brann- og redning kommer inn og støtter ved brann i Oslo er det fire – fem «ledere» og ingen mannskap – her har alle røde hjelmer.

Nå har vi muligheten. En ny hjelmstandard er innført og vi får ikke lenger kjøpt «den gamle». Det vil si at mange er i gang med å se på neste generasjon hjelm. Samtidig er det også en kjensgjerning at mange av de eksisterende nærmer seg forventet levealder på 10 til 20 år. Med andre ord en unik sjanse til også å tenke nytt om fargevalg. 
Blått er vel kanskje den mest anonyme og minst synlige vi kan ha, rødt er faktisk betydelig bedre, men aller best er uten tvil fluoriserende gul. Her har vi altså mulighet til å tenke to tanker på en gang, HMS og høy synlighet, samtidig som ingen skal måtte endre seg etter noen andre. 

Felles standard
Trøndelag brann- og redningstjeneste tente straks på tanken om HMS og har allerede besluttet at alle nye aspiranter får gul fluoriserende hjelm og at resten av mannskapene får senere ved behovsutskiftning. Kunne vi, kanskje med et råd/anbefaling fra DSB, enes om felles farger i hele Norge med fluoriserende gult for mannskaper, rødt for utrykningsleder og blank eller hvit på overbefal?
HMS-kravet burde i utgangspunktet tilsi at vi ikke har noe valg. Kravet til høy synlighet burde være en selvfølge på den legemsdelen som stikker lengst opp og er mest synlig, spesielt på et skadested der trafikken fortsatt er i bevegelse rundt oss. Fargen på hjelmen kan også være det som redder deg dersom uhellet er ute og du blir liggende igjen inne i en brann og kollegaer driver søk etter deg. Man kan videre velge reflekser i samme fluoriserende farge eller i kontrastfarge når man ønsker å bruke dette som merking på hjelmen.

Et ankepunkt er «den blir fortere møkkete!» Ja, men det fordrer litt bedre rutiner på renhold samt konsekvent bruk av beskyttelseshette under øvelse i varme og røyk. Jeg tror de fleste må innrømme at det er her den meste av møkka brennes fast i hjelmen. 
Når det gjelder ledere er tross alt rødt bedre synlig enn blått, mange ledere har allerede rødt og de andre har mulighet for omfordeling fra mannskaper til ledere slik at kostnadene begrenses. 

COMMENTS