Eksplosjon på brannstasjonen i Volda

HomeBrann

Eksplosjon på brannstasjonen i Volda

Søndag 3. oktober førte en eksplosjon, med påfølgende kraftig brann på brannstasjonen i Volda, til at en brannmann og hans kamerat ble fraktet til sykehuset. Rådhuset, der stasjonen er lokalisert, fikk store skader.

Det var en merket brannsjef Svein Harald Arnesen som besvarte telefonen da ”Brannmannen” tok kontakt dagen etter brannen. Det var også med stor lettelse brannsjef kunne fortelle at hans medarbeider som var fraktet til Ålesund sykehus nettopp hadde vært gjennom en vellykket operasjon og at alt etter forholdene sto bra til. Mannen hadde fått splinter i buk og andre kroppsdeler i tillegg til brann og røykskader. 
– Kommunelegen har løpende kontakt med mannen og sykehuset slik at vi hele tiden er oppdatert på tilstanden, sier Arnesen.

Hardt for mannskapene
– Det er tøffe tak for mannskapene når en slik hendelse inntreffer, sier Arnesen. Etter slokkeinnsatsen fikk vi til en uformell samling der mannskapene fikk snakket sammen. Vi skal ha en lagsøvelse i morgen og ønsker i den forbindelse å samle alle medarbeidere slik at de kan få riktig informasjon om hendelsen og ikke minst den medisinske tilstanden til vår kollega, sier Arnesen.

Kraftig eksplosjon og brann
– Flammene fra brannen på stasjonen slo inn gjennom de to overliggende etasjene via vinduer og ødeleggelsene er meget store, sier Arnesen. Ørsta brannvesen er heldigvis lokalisert i umiddelbar nærhet og rykket ut for å bistå sine naboer med slokkearbeidet. Kontorene våre er fullstendig ødelagt, men heldigvis er vi fremdeles operative. Vår nye mannskapsbil sto heldigvis i den delen av garasjen som bare i liten grad ble berørt av hendelsen. Vår gamle, som vi hadde planer om skulle brukes som en ”toerbil” står det derimot dårlig til med, så vi får se om den kan være skikket til bruk når vi får bedre oversikt.

Spekulasjoner
– Media spekulerer voldsomt med hensyn til årsaken til hendelsen, sier Arnesen. Det er ingen hensikt å spørre oss, for vi vet heller ikke årsaken. Det vi ønsker er at politiet skal etterforske hendelsen i fred og ro slik at vi kan få fakta på bordet, avslutter Arnesen.
Tidsskriftet ”Brannmannen” ønsker vår kollega i Volda brannvesen god bedring.

Roy Larsen ”Brannmannen”

COMMENTS