DSB-samling

HomeUncategorized

DSB-samling

Ved nyttår ble det opprettet en ny avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingen var første halvår involvert i mange spennende prosesser, blant annet arbeidet med ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet og evalueringen av brann- og redningsvesenets innsats den 22. juli.

I tillegg fikk ferdigstillelsen av de to NOU`ene knyttet til kompetanse og forebyggende arbeid mye oppmerksomhet samt gjennomføringen av brannvesenkonferansen i mars.

Første juni var ny avdelingsdirektør, Anne Rygh Pedersen på plass, og noe av det første hun ønsket å gjøre var å samle alle de ansatte i avdelingen for å sette fokus på fremtidig retning for avdelingen.
14. til 16. august var derfor over 70 ansatte fra hovedkontoret og Norges brannskole samlet til både faglige og sosiale aktiviteter.
Stemningen på samlingen var meget god og arbeidet med å samle avdelingen om et mål; Hvordan gjøre brann- og redningstjenesten i Norge best mulig, fikk en god start.
Eksempler på temaer som ble diskutert var videreutvikling av utdanningstilbudet ved Norges brannskole, arbeidsgruppe varslet i Stortingsmelding nr. 29 om gjennomgang av brannvesenets samlede ressurser og arbeidet med ny rapporteringsløsning.
Avdelingsledelsen skal i tiden fremover jobbe videre med alle innspillene fra samlingen og målet er at alle landets brann- og redningsvesen etter hvert vil se en tydeligere nasjonal brannmyndighet med klare tanker for både egen og brann- og redningstjenestens virksomhet.

COMMENTS