Dramatisk brann i omsorgsbolig

HomeBrann

Dramatisk brann i omsorgsbolig

En brann i en omsorgsbolig i Høyanger med 31 beboere 4. januar kunne fått tragisk utgang, men gjennom rask hjelp fra forbipasserende og brannvesenet fikk man reddet ut beboerne. Åtte eldre beboere pådro seg røykskader. I tillegg fikk fire frivillige og helsepersonell noe røykskader.

Omsorgsboligen var bygd i 1996, men den var ikke utstyrt med sprinkelanlegg. Det var ikke krav til dette den gang. Boligkomplekset i sentrum av Høyanger består av omsorgsleiligheter fordelt på tre etasjer. Omsorgsboligene ligger i tilknytning til et sykehjem. De to bygningene er knyttet sammen med en gangbru.
Bygningen var nærmest overtent da brannmannskapene kom til stedet. Situasjonen ble betegnet som kaotisk.

Politiet mener brannmannskapene gjorde en effektiv jobb.
– Slukningsarbeidet kom i gang umiddelbart etter at brannen var varslet. I Høyanger har kommunen felles brannvern med Hydro Aluminium og brannvesenet er derfor både stort og effektivt, sier operasjonsleder Leif Bell.
– Det lå virkelig en formidabel innsats i evakueringen. Flere av beboerne sitter i rullestol og mange andre har vanskelig for å bevege seg. Dette er eldre mennesker, og flere måtte bæres ut. Redningsarbeidet gikk veldig bra, men var krevende, uttalte lensmann i Høyanger, Olav Hellebø til Sogn Avis.

Sju ambulanser og tre luftambulanser fra Bergen, Ål og Ålesund deltok i redningsarbeidet, og Førde sentralsjukehus innkalte ekstramannskaper og omrokerte på avdelinger for å få plass til alle de skadde. Andre og tredje etasje av bygningen fikk betydelige brannskader.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomfører evaluering av brannen og vil snart komme med en rapport. Brannmannen vil gjengi utdrag fra evalueringsrapporten i neste utgave.
 


Krever automatisk brannslukking

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa krever automatiske slukkeanlegg i nye institusjoner fra 1. januar 2010. Kravet kommer i den nye plan- og bygningsloven, som skal gjelde fra samme dato.

Utkastet til ny plan- og bygningslov ligger til behandling i Stortinget. Den skal følges opp med forskrift. En ny forskrift skal på høring i mai. 
I omsorgsboligen som brant i Høyanger i januar, var det ikke sprinkleranlegg eller andre tekniske løsninger for automatisk brannslukking. Tre beboere ble påført alvorlige røykskader. 
– Uavhengig av brannen i omsorgsboligen i Høyanger, har behovet for automatiske slukkeanlegg i bygninger der det er mye folk vært drøftet. Spesielt gjelder dette på institusjoner der det er behov for ekstra rømningstid. Det har vært vår intensjon å konkretisere dette i forskriften, sa Kleppa til NTB
Hun legger til at det fra Husbankens side stilles krav om gode branntekniske løsninger, men at dette nå også skjerpes gjennom plan- og bygningsloven som alle må forholde seg til. 
 

COMMENTS