Bryne brannstasjon får dagkasernering

HomeMateriell/Stasjoner

Bryne brannstasjon får dagkasernering

Fredag 6. januar var det nyåpning av Bryne brannstasjon som det siste året har blitt pusset opp for 9 millioner kroner. Samtidig gikk stasjonen over fra å være en deltidsstasjon til å ha fem brannkonstabler fast ansatt på dagtid, med primært dekningsområde Klepp og Time kommune.

informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS.

    –    Det er nybrottsarbeid med dagkasernert stasjon, og det er kjekt at nye ting havner på Bryne. Den gamle stasjonen er nesten ikke til å kjenne igjen etter ombyggingen. Dette er også et stort framskritt for sikkerheten for innbyggerne våre både i kommunene Klepp og Time, sa Time-ordfører Reinert Kverneland under åpningen.
 

Dagkasernering

Rogaland brann og redning IKS (RBR) har ansatt fem nye brannkonstabler, som i tillegg til stasjonsansvarlig Kurt Dag Løvåsen skal ha sitt daglige virke på Bryne brannstasjon. På hverdager vil de være på jobb i tidsrommet 8:00-15:30. Ellers fortsetter ordningen med deltidsansatte som før. Bryne har nå 16 deltidsansatte konstabler som dekker kveld, natt, helger og røde dager.
    –    Samme antall deltidsmannskaper har en også ved Klepp brannstasjon. Deltidsmannskapene vil som tidligere bli utalarmert ved hendelser som gir behov for mer mannskaper på dagtid, forteller seksjonsleder deltid Tom K. Meyer i RBR.
 

Økt beredskap i regionen

Hovedtanken med å ansette personell på dagtid, er å øke den totale beredskapen i regionen.
    –    I tillegg til å jobbe forebyggende, så skal vi jobbe aktivt opp mot deltidsmannskapene med hjelp av dagtidsmannskapene. Tanken er at de som jobber dagtid vil tilegne seg mer kompetanse, samt at en får bedre muligheter å kunne planlegge øvelser og aktiviteter for deltidsmannskapene. Dagtidsmannskapet vil da følge opp deltidsmannskapene både på Bryne og på Klepp brannstasjon, fortsetter Meyer.

 

Forebyggende arbeid

I tillegg til å rykke ut på branner, trafikkulykker og annet redningsarbeid, skal brannkonstablene på dagtid drive forebyggende arbeid mot kommuner og publikum.
    –    Vi skal jobbe forebyggende mot barnehager og skoler, i tillegg har vi mange bygg og steder å gjøre oss kjent på framover, sier stasjonsansvarlig Kurt Dag Løvåsen.

Rekruttering
I forbindelse med etableringen av dagtidsmannskaper på Bryne, var det behov for fem personer på heltid. Dette var en prosess som fulgte ordinær ansettelsesprosess, med utlysning på vårparten, testing og intervjurunder. Det kom inn i underkant av 200 søknader til de fem stillingene.
    –    De som fikk tilbud om fast stilling kommer stort sett fra regionen og har en variert bakgrunn. To av de tilsatte har bakgrunn fra deltidsstyrken ved Bryne/Klepp. De nye konstablene ble tilsatt på senhøsten 2016, hvor en så startet opp med intern opplæring innen brann og redningsarbeid, sier seksjonsleder Tom K Meyer.

 
Drevet på dispensasjon

Bryne og Klepp brannstasjoner har i flere år vært drevet på dispensasjon fra regelverket, men nå er altså vaktordning på dagtid innført.
    –    Når innbyggertallet passerer 8.000 personer skal det være fast dagbemanning. Dette er årsaken til at vi nå har ansatt fem nye brannkonstabler i heltidsstillinger på dagtid, forklarer Meyer.
Time kommune har cirka 18.600 innbyggere, mens senteret i kommunen, Bryne, har i overkant av 11.000 innbyggere. Klepp kommune ligger som nærmeste nabo til Time kommune. Klepp kommune har i overkant av 18.000 innbyggere, med cirka 9.000 i tettstedet Klepp/Verdalen.

 

Oppgradering til 9 millioner kroner

Oppussingen av Bryne stasjon som har pågått i et år, har kostet 9 millioner kroner. Stasjonen er totalrenovert. Hovedetasjen har fått et stort oppholdsrom med fullt kjøkken, kontorplasser og en stor utrykningsgarderobe. Det har vært stort fokus på rene brannmenn slik at stasjonen er delt inn i ren og skitten sone. Stasjonen har fått en moderne treningssal for fem personer og garderobefasiliteter til 20 personer.

Publisert: 20-02-2017

COMMENTS