Brannsamarbeid i Vest-Agder

HomeDiverse

Brannsamarbeid i Vest-Agder

Det politiske samarbeidsrådet Listerrådet gikk i juni enstemmig inn for å danne et felles brannvesen for 11 kommuner på strekningen Sirdal til Mandal.

Vedtaket betyr at de fem kommunene i Listerrådet (Sirdal, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Kvinesdal) blir anmodet om å gå inn i et samarbeid med Brannvesenet Sør som omfatter Mandal, Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad kommuner.
Med mål om bedre utnyttelse av ressurser har Listerrådet gått inn for å slå sammen alle brannvesen i vestre del av Vest-Agder til ett felles brannvesen – med hovedbase i Mandal. Det skal forhåpentligvis resultere i bedre ressursbruk og bedre beredskap. Innstillingen er et resultat av at Brannvesenet Sør har lagt frem et tilbud for Listerrådet til fremtidig fellesdrift.

Brannsjef i Mandal, Jon Inge Aasen, er svært glad for innstillingen Listerrådet gjorde.
– Det blir utfordrende å få en så stor organisasjon til å fungere. Jeg tror dette vil medføre store økonomiske og ressursmessige gevinster for hele regionen. Faglig sett er det en svært viktig avgjørelse. Dette vil styrke beredskapen og utviklingspotensialet, sier Aasen til avisen Lindesnes.
Sammenslåingen vil føre til at brannsjef Aasen får ansvaret for den nye organisasjonen som kan bli en realitet allerede fra nyttår av.
Leder av Listerrådet og ordfører i Farsund, Ove Rullestad, er tilfreds med rådets enstemmige innstilling.
– Nå vil vi sende brev til rådets fem kommuner hvor vi anmoder om at det arbeides videre med et samarbeid med Brannvesenet Sør, sier Rullestad som påpeker at et eventuelt samarbeid ikke vil medføre lavere lokal beredskap – tvert imot.
 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS